Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/01/21 12:00
Pangalan ng observatory Shiraki
Lokasyon 1428, Ichikawa, Shiraki-cho
Latitude / Longitude 34.5533 / 132.6553
Sakop Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
12:00 0.0 0.0 0.0 1.3
11:50 0.0 0.0 0.0 1.3
11:40 0.0 0.0 0.0 1.3
11:30 0.0 0.0 0.0 1.3
11:20 0.0 0.0 0.0 1.3
11:10 0.0 0.0 0.0 1.3
11:00 0.0 0.0 0.0 1.3
10:50 0.0 0.0 0.0 1.3
10:40 0.0 0.0 0.0 1.3
10:30 0.0 0.0 0.0 1.3
10:20 0.0 0.0 0.0 1.3
10:10 0.0 0.0 0.0 1.3
10:00 0.0 0.0 0.0 1.3
09:50 0.0 0.0 0.0 1.3
09:40 0.0 0.0 0.0 1.3
09:30 0.0 0.0 0.0 1.3
09:20 0.0 0.0 0.0 1.3
09:10 0.0 0.0 0.0 1.3
09:00 0.0 0.0 0.0 1.3
08:50 0.0 0.0 0.0 1.3
08:40 0.0 0.0 0.0 1.3
08:30 0.0 0.0 0.0 1.3
08:20 0.0 0.0 0.0 1.3
08:10 0.0 0.0 0.0 1.3