Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2021/01/21 08:00
Pangalan ng observatory Shiraki
Lokasyon 1428, Ichikawa, Shiraki-cho
Latitude / Longitude 34.5533 / 132.6553
Sakop Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
08:00 0.0 0.0 0.0 2.9
07:50 0.0 0.0 0.0 2.9
07:40 0.0 0.0 0.0 2.9
07:30 0.0 0.0 0.0 2.9
07:20 0.0 0.0 0.0 2.9
07:10 0.0 0.0 0.0 2.9
07:00 0.0 0.0 0.0 3.0
06:50 0.0 0.0 0.0 3.0
06:40 0.0 0.0 0.0 3.0
06:30 0.0 0.0 0.0 3.0
06:20 0.0 0.0 0.0 3.0
06:10 0.0 0.0 0.0 3.0
06:00 0.0 0.0 0.0 3.0
05:50 0.0 0.0 0.0 3.0
05:40 0.0 0.0 0.0 3.0
05:30 0.0 0.0 0.0 3.0
05:20 0.0 0.0 0.0 3.0
05:10 0.0 0.0 0.0 3.0
05:00 0.0 0.0 0.0 3.0
04:50 0.0 0.0 0.0 3.0
04:40 0.0 0.0 0.0 3.0
04:30 0.0 0.0 0.0 3.0
04:20 0.0 0.0 0.0 3.0
04:10 0.0 0.0 0.0 3.0