Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2019/08/24 05:20
Pangalan ng observatory Shiraki
Lokasyon 1428, Ichikawa, Shiraki-cho
Latitude / Longitude 34.5533 / 132.6553
Sakop Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
05:20 0.0 0.0 0.0 31.8
05:10 0.0 0.0 0.0 31.9
05:00 0.0 0.0 0.0 31.9
04:50 0.0 0.0 0.0 32.0
04:40 0.0 0.0 0.0 32.0
04:30 0.0 0.0 0.0 32.1
04:20 0.0 0.0 0.0 32.1
04:10 0.0 0.0 0.0 32.2
04:00 0.0 0.0 0.0 32.2
03:50 0.0 0.0 0.0 32.3
03:40 0.0 0.0 0.0 32.3
03:30 0.0 0.0 0.0 32.4
03:20 0.0 0.0 0.0 32.4
03:10 0.0 0.0 0.0 32.5
03:00 0.0 0.0 0.0 32.5
02:50 0.0 0.0 0.0 32.6
02:40 0.0 0.0 0.0 32.6
02:30 0.0 0.0 0.0 32.7
02:20 0.0 0.0 5.0 32.7
02:10 0.0 0.0 5.0 32.8
02:00 0.0 0.0 5.0 32.8
01:50 0.0 0.0 5.0 32.9
01:40 0.0 0.0 5.0 33.0
01:30 0.0 0.0 5.0 33.0