Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/09/22 13:30
Pangalan ng observatory Shiraki
Lokasyon 1428, Ichikawa, Shiraki-cho
Latitude / Longitude 34.5533 / 132.6553
Sakop Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
13:30 0.0 0.0 0.0 28.1
13:20 0.0 0.0 0.0 28.2
13:10 0.0 0.0 0.0 28.2
13:00 0.0 0.0 0.0 28.3
12:50 0.0 0.0 0.0 28.3
12:40 0.0 0.0 0.0 28.3
12:30 0.0 0.0 0.0 28.4
12:20 0.0 0.0 0.0 28.4
12:10 0.0 0.0 0.0 28.5
12:00 0.0 0.0 0.0 28.5
11:50 0.0 0.0 0.0 28.6
11:40 0.0 0.0 0.0 28.6
11:30 0.0 0.0 0.0 28.7
11:20 0.0 0.0 0.0 28.7
11:10 0.0 0.0 0.0 28.8
11:00 0.0 0.0 0.0 28.8
10:50 0.0 0.0 0.0 28.8
10:40 0.0 0.0 0.0 28.9
10:30 0.0 0.0 0.0 28.9
10:20 0.0 0.0 0.0 29.0
10:10 0.0 0.0 0.0 29.0
10:00 0.0 0.0 0.0 29.1
09:50 0.0 0.0 0.0 29.1
09:40 0.0 0.0 0.0 29.2