Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2019/11/13 07:00
Pangalan ng observatory Shiraki
Lokasyon 1428, Ichikawa, Shiraki-cho
Latitude / Longitude 34.5533 / 132.6553
Sakop Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
07:00 0.0 0.0 0.0 0.9
06:50 0.0 0.0 0.0 0.9
06:40 0.0 0.0 0.0 0.9
06:30 0.0 0.0 0.0 0.9
06:20 0.0 0.0 0.0 0.9
06:10 0.0 0.0 0.0 0.9
06:00 0.0 0.0 0.0 0.9
05:50 0.0 0.0 0.0 0.9
05:40 0.0 0.0 0.0 0.9
05:30 0.0 0.0 0.0 0.9
05:20 0.0 0.0 0.0 0.9
05:10 0.0 0.0 0.0 0.9
05:00 0.0 0.0 0.0 0.9
04:50 0.0 0.0 0.0 0.9
04:40 0.0 0.0 0.0 0.9
04:30 0.0 0.0 0.0 0.9
04:20 0.0 0.0 0.0 0.9
04:10 0.0 0.0 0.0 0.9
04:00 0.0 0.0 0.0 0.9
03:50 0.0 0.0 0.0 0.9
03:40 0.0 0.0 0.0 0.9
03:30 0.0 0.0 0.0 0.9
03:20 0.0 0.0 0.0 0.9
03:10 0.0 0.0 0.0 0.9