Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/02/19 09:40
Pangalan ng observatory Shiraki
Lokasyon 1428, Ichikawa, Shiraki-cho
Latitude / Longitude 34.5533 / 132.6553
Sakop Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
09:40 0.0 0.0 2.0 12.0
09:30 0.0 - 2.0 12.0
09:20 0.0 0.0 2.0 12.0
09:10 0.0 0.0 2.0 12.1
09:00 0.0 0.0 2.0 12.1
08:50 0.0 0.0 2.0 12.1
08:40 - 0.0 2.0 12.1
08:30 - - - 12.1
08:20 0.0 0.0 2.0 12.1
08:10 0.0 0.0 2.0 12.2
08:00 0.0 0.0 2.0 12.2
07:50 0.0 0.0 2.0 12.2
07:40 0.0 0.0 2.0 12.2
07:30 0.0 0.0 2.0 12.2
07:20 0.0 0.0 2.0 12.3
07:10 0.0 0.0 2.0 12.3
07:00 0.0 0.0 2.0 12.3
06:50 0.0 0.0 2.0 12.3
06:40 0.0 0.0 2.0 12.3
06:30 0.0 0.0 2.0 12.4
06:20 0.0 0.0 2.0 12.4
06:10 0.0 0.0 2.0 12.4
06:00 0.0 0.0 2.0 12.4
05:50 0.0 0.0 2.0 12.4