Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (60 minutes observation)

Ipakita ang 10 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/05/25 06:00
Pangalan ng observatory Shiraki
Lokasyon 1428, Ichikawa, Shiraki-cho
Latitude / Longitude 34.5533 / 132.6553
Sakop Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division
60-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
60-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
06:00 0.0 0.0 0.0 8.6
05:00 0.0 0.0 0.0 8.7
04:00 0.0 0.0 0.0 8.8
03:00 0.0 0.0 0.0 8.9
02:00 0.0 0.0 0.0 8.9
01:00 0.0 0.0 0.0 9.0
00:00 0.0 0.0 0.0 9.1
23:00 0.0 0.0 0.0 9.2
22:00 0.0 0.0 0.0 9.3
21:00 0.0 0.0 0.0 9.4
20:00 0.0 0.0 0.0 9.5
19:00 0.0 0.0 0.0 9.6
18:00 0.0 0.0 0.0 9.7
17:00 0.0 0.0 0.0 9.8
16:00 0.0 0.0 0.0 9.8
15:00 0.0 0.0 0.0 9.9
14:00 0.0 0.0 0.0 10.0
13:00 0.0 0.0 0.0 10.1
12:00 0.0 0.0 0.0 10.2
11:00 0.0 0.0 0.0 10.3
10:00 0.0 0.0 0.0 10.4
09:00 0.0 0.0 0.0 10.5
08:00 0.0 0.0 0.0 10.6
07:00 0.0 0.0 0.0 10.7