Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (60 minutes observation)

Ipakita ang 10 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/02/24 22:50
Pangalan ng observatory Shiraki
Lokasyon 1428, Ichikawa, Shiraki-cho
Latitude / Longitude 34.5533 / 132.6553
Sakop Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division
60-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
60-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
22:50 0.0 0.0 0.0 8.3
21:50 0.0 0.0 0.0 8.4
20:50 0.0 0.0 0.0 8.4
19:50 0.0 0.0 0.0 8.5
18:50 0.0 0.0 0.0 8.6
17:50 0.0 0.0 0.0 8.7
16:50 0.0 0.0 0.0 8.8
15:50 0.0 0.0 0.0 8.9
14:50 0.0 0.0 0.0 8.9
13:50 0.0 0.0 0.0 9.0
12:50 0.0 0.0 0.0 9.1
11:50 0.0 0.0 0.0 9.2
10:50 0.0 0.0 0.0 9.3
09:50 0.0 0.0 0.0 9.4
08:50 0.0 0.0 0.0 9.5
07:50 0.0 0.0 0.0 9.6
06:50 0.0 0.0 0.0 9.7
05:50 0.0 0.0 0.0 9.7
04:50 0.0 0.0 0.0 9.8
03:50 0.0 0.0 0.0 9.9
02:50 0.0 0.0 0.0 10.0
01:50 0.0 0.0 0.0 10.1
00:50 0.0 0.0 0.0 10.2
23:50 0.0 0.0 0.0 10.3