Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (60 minutes observation)

Ipakita ang 10 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/10/30 05:00
Pangalan ng observatory Shiraki
Lokasyon 1428, Ichikawa, Shiraki-cho
Latitude / Longitude 34.5533 / 132.6553
Sakop Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division
60-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
60-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
05:00 0.0 0.0 0.0 12.1
04:00 0.0 0.0 0.0 12.3
03:00 0.0 0.0 0.0 12.4
02:00 0.0 0.0 0.0 12.5
01:00 0.0 0.0 0.0 12.6
00:00 0.0 0.0 0.0 12.7
23:00 0.0 0.0 0.0 12.9
22:00 0.0 0.0 0.0 13.0
21:00 0.0 0.0 0.0 13.1
20:00 0.0 0.0 0.0 13.2
19:00 0.0 0.0 0.0 13.4
18:00 0.0 0.0 0.0 13.5
17:00 0.0 0.0 0.0 13.6
16:00 0.0 0.0 0.0 13.8
15:00 0.0 0.0 0.0 13.9
14:00 0.0 0.0 0.0 14.0
13:00 0.0 0.0 0.0 14.2
12:00 0.0 0.0 0.0 14.3
11:00 0.0 0.0 0.0 14.4
10:00 0.0 0.0 0.0 14.6
09:00 0.0 0.0 0.0 14.7
08:00 0.0 0.0 0.0 14.9
07:00 0.0 0.0 0.0 15.0
06:00 0.0 0.0 0.0 15.2