Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2021/01/17 13:00
Pangalan ng observatory Sugasawa
Lokasyon 531 Jisaki, Mukojiwari, Sugasawa, Yuki-cho
Latitude / Longitude 34.4808 / 132.2586
Sakop Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
13:00 - - - -
12:50 0.0 0.0 0.0 11.0
12:40 0.0 0.0 0.0 11.0
12:30 0.0 0.0 0.0 11.1
12:20 0.0 0.0 0.0 11.1
12:10 0.0 0.0 0.0 11.1
12:00 0.0 0.0 0.0 11.1
11:50 0.0 0.0 0.0 11.1
11:40 0.0 0.0 0.0 11.1
11:30 0.0 0.0 0.0 11.2
11:20 0.0 0.0 0.0 11.2
11:10 0.0 0.0 0.0 11.2
11:00 0.0 0.0 0.0 11.2
10:50 0.0 0.0 0.0 11.2
10:40 0.0 0.0 0.0 11.3
10:30 0.0 0.0 0.0 11.3
10:20 0.0 0.0 0.0 11.3
10:10 0.0 0.0 0.0 11.3
10:00 0.0 0.0 0.0 11.3
09:50 0.0 0.0 0.0 11.3
09:40 0.0 0.0 0.0 11.4
09:30 0.0 0.0 0.0 11.4
09:20 0.0 0.0 0.0 11.4
09:10 0.0 0.0 0.0 11.4