Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/10/26 17:00
Pangalan ng observatory Sugasawa
Lokasyon 531 Jisaki, Mukojiwari, Sugasawa, Yuki-cho
Latitude / Longitude 34.4808 / 132.2586
Sakop Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
17:00 0.0 0.0 0.0 35.7
16:50 0.0 0.0 0.0 35.8
16:40 0.0 0.0 0.0 35.9
16:30 0.0 0.0 0.0 35.9
16:20 0.0 0.0 0.0 36.0
16:10 0.0 0.0 0.0 36.0
16:00 0.0 0.0 0.0 36.1
15:50 0.0 0.0 0.0 36.1
15:40 0.0 0.0 0.0 36.2
15:30 0.0 0.0 0.0 36.3
15:20 0.0 0.0 0.0 36.3
15:10 0.0 0.0 0.0 36.4
15:00 0.0 0.0 0.0 36.4
14:50 0.0 0.0 0.0 36.5
14:40 0.0 0.0 0.0 36.6
14:30 0.0 0.0 0.0 36.6
14:20 0.0 0.0 0.0 36.7
14:10 0.0 0.0 0.0 36.7
14:00 0.0 0.0 0.0 36.8
13:50 0.0 0.0 0.0 36.8
13:40 0.0 0.0 0.0 36.9
13:30 0.0 0.0 0.0 37.0
13:20 0.0 0.0 0.0 37.0
13:10 0.0 0.0 0.0 37.1