Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2021/04/17 18:10
Pangalan ng observatory Sugasawa
Lokasyon 531 Jisaki, Mukojiwari, Sugasawa, Yuki-cho
Latitude / Longitude 34.4808 / 132.2586
Sakop Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
18:10 0.0 0.0 27.0 41.9
18:00 0.0 0.0 27.0 42.0
17:50 0.0 0.0 27.0 42.0
17:40 0.0 0.0 27.0 42.1
17:30 0.0 0.0 27.0 42.2
17:20 0.0 0.0 27.0 42.2
17:10 0.0 0.0 27.0 42.3
17:00 0.0 0.0 27.0 42.4
16:50 0.0 0.0 27.0 42.4
16:40 0.0 0.0 27.0 42.5
16:30 0.0 0.0 27.0 42.6
16:20 0.0 0.0 27.0 42.6
16:10 0.0 0.0 27.0 42.7
16:00 0.0 0.0 27.0 42.8
15:50 0.0 0.0 27.0 42.8
15:40 0.0 0.0 27.0 42.9
15:30 0.0 0.0 27.0 43.0
15:20 0.0 0.0 27.0 43.1
15:10 0.0 0.0 27.0 43.1
15:00 0.0 0.0 27.0 43.2
14:50 0.0 0.0 27.0 43.3
14:40 0.0 0.0 27.0 43.3
14:30 0.0 0.0 27.0 43.4
14:20 0.0 0.0 27.0 43.5