Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2021/01/21 08:00
Pangalan ng observatory Okuhata
Lokasyon Tomookuhata Jisaki, Numata-cho
Latitude / Longitude 34.4586 / 132.3758
Sakop Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
08:00 0.0 0.0 0.0 2.4
07:50 0.0 0.0 0.0 2.4
07:40 0.0 0.0 0.0 2.4
07:30 0.0 0.0 0.0 2.4
07:20 0.0 0.0 0.0 2.4
07:10 0.0 0.0 0.0 2.4
07:00 0.0 0.0 0.0 2.4
06:50 0.0 0.0 0.0 2.4
06:40 0.0 0.0 0.0 2.4
06:30 0.0 0.0 0.0 2.4
06:20 0.0 0.0 0.0 2.4
06:10 0.0 0.0 0.0 2.4
06:00 0.0 0.0 0.0 2.5
05:50 0.0 0.0 0.0 2.5
05:40 0.0 0.0 0.0 2.5
05:30 0.0 0.0 0.0 2.5
05:20 0.0 0.0 0.0 2.5
05:10 0.0 0.0 0.0 2.5
05:00 0.0 0.0 0.0 2.5
04:50 0.0 0.0 0.0 2.5
04:40 0.0 0.0 0.0 2.5
04:30 0.0 0.0 0.0 2.5
04:20 0.0 0.0 0.0 2.5
04:10 0.0 0.0 0.0 2.5