Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2019/08/21 16:40
Pangalan ng observatory Okuhata
Lokasyon Tomookuhata Jisaki, Numata-cho
Latitude / Longitude 34.4586 / 132.3758
Sakop Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
16:40 0.0 0.0 99.0 89.2
16:30 0.0 0.0 99.0 89.3
16:20 0.0 0.0 99.0 89.5
16:10 0.0 0.0 99.0 89.6
16:00 0.0 0.0 99.0 89.7
15:50 0.0 0.0 99.0 89.9
15:40 0.0 0.0 99.0 90.0
15:30 0.0 0.0 99.0 90.2
15:20 0.0 0.0 99.0 90.3
15:10 0.0 0.0 99.0 90.5
15:00 0.0 0.0 99.0 90.6
14:50 0.0 0.0 99.0 90.8
14:40 0.0 0.0 99.0 90.9
14:30 0.0 0.0 99.0 91.1
14:20 0.0 0.0 99.0 91.2
14:10 0.0 0.0 99.0 91.3
14:00 0.0 0.0 99.0 91.5
13:50 0.0 0.0 99.0 91.6
13:40 0.0 0.0 99.0 91.8
13:30 0.0 0.0 99.0 91.9
13:20 0.0 0.0 99.0 92.1
13:10 0.0 0.0 99.0 92.2
13:00 0.0 0.0 99.0 92.4
12:50 0.0 0.0 99.0 92.5