Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2021/03/02 16:40
Pangalan ng observatory Okuhata
Lokasyon Tomookuhata Jisaki, Numata-cho
Latitude / Longitude 34.4586 / 132.3758
Sakop Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
16:40 0.0 0.0 40.0 42.6
16:30 0.0 0.0 40.0 42.6
16:20 0.0 0.0 40.0 42.7
16:10 0.0 0.0 40.0 42.8
16:00 0.0 0.0 40.0 42.8
15:50 0.0 0.0 40.0 42.9
15:40 0.0 0.0 40.0 43.0
15:30 0.0 0.0 40.0 43.0
15:20 0.0 0.0 40.0 43.1
15:10 0.0 0.0 40.0 43.2
15:00 0.0 0.0 40.0 43.2
14:50 0.0 0.0 40.0 43.3
14:40 0.0 0.0 40.0 43.4
14:30 0.0 0.0 40.0 43.4
14:20 0.0 0.0 40.0 43.5
14:10 0.0 0.0 40.0 43.6
14:00 0.0 0.0 40.0 43.7
13:50 0.0 0.0 40.0 43.7
13:40 0.0 0.0 40.0 43.8
13:30 0.0 0.0 40.0 43.9
13:20 0.0 0.0 40.0 43.9
13:10 0.0 0.0 40.0 44.0
13:00 0.0 0.0 40.0 44.1
12:50 0.0 0.0 40.0 44.2