Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (60 minutes observation)

Ipakita ang 10 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/10/01 09:10
Pangalan ng observatory Okuhata
Lokasyon Tomookuhata Jisaki, Numata-cho
Latitude / Longitude 34.4586 / 132.3758
Sakop Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division
60-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
60-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
09:10 - - - -
08:10 0.0 0.0 11.0 18.5
07:10 0.0 0.0 11.0 18.7
06:10 0.0 0.0 11.0 18.9
05:10 0.0 0.0 11.0 19.0
04:10 0.0 0.0 11.0 19.2
03:10 0.0 0.0 11.0 19.4
02:10 0.0 0.0 11.0 19.6
01:10 0.0 0.0 11.0 19.8
00:10 0.0 0.0 11.0 20.0
23:10 0.0 0.0 11.0 20.2
22:10 0.0 0.0 11.0 20.4
21:10 0.0 0.0 11.0 20.6
20:10 0.0 0.0 11.0 20.8
19:10 0.0 0.0 11.0 21.0
18:10 0.0 0.0 11.0 21.2
17:10 1.0 2.0 11.0 21.4
16:10 0.0 0.0 9.0 19.6
15:10 0.0 0.0 9.0 19.7
14:10 0.0 0.0 9.0 19.9
13:10 0.0 0.0 9.0 20.1
12:10 0.0 0.0 9.0 20.3
11:10 0.0 0.0 9.0 20.5
10:10 0.0 0.0 9.0 20.7