Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2021/01/20 14:50
Pangalan ng observatory Satsukigaoka
Lokasyon 2-23-1, Satsukigaoka
Latitude / Longitude 34.42 / 132.405
Sakop Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
14:50 - - - -
14:40 0.0 0.0 0.0 0.3
14:30 0.0 0.0 0.0 0.3
14:20 0.0 0.0 0.0 0.3
14:10 0.0 0.0 0.0 0.3
14:00 0.0 0.0 0.0 0.3
13:50 0.0 0.0 0.0 0.3
13:40 0.0 0.0 0.0 0.3
13:30 0.0 0.0 0.0 0.3
13:20 0.0 0.0 0.0 0.3
13:10 0.0 0.0 0.0 0.3
13:00 0.0 0.0 0.0 0.3
12:50 0.0 0.0 0.0 0.3
12:40 0.0 0.0 0.0 0.3
12:30 0.0 0.0 0.0 0.3
12:20 0.0 0.0 0.0 0.3
12:10 0.0 0.0 0.0 0.3
12:00 0.0 0.0 0.0 0.3
11:50 0.0 0.0 0.0 0.3
11:40 0.0 0.0 0.0 0.3
11:30 0.0 0.0 0.0 0.3
11:20 0.0 0.0 0.0 0.3
11:10 0.0 0.0 0.0 0.3
11:00 0.0 0.0 0.0 0.3