Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/10/22 17:30
Pangalan ng observatory Satsukigaoka
Lokasyon 2-23-1, Satsukigaoka
Latitude / Longitude 34.42 / 132.405
Sakop Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
17:30 - - - -
17:20 0.0 4.0 53.0 51.9
17:10 1.0 4.0 53.0 52.0
17:00 0.0 4.0 52.0 51.1
16:50 1.0 5.0 52.0 51.2
16:40 1.0 4.0 51.0 50.3
16:30 1.0 4.0 50.0 49.3
16:20 0.0 4.0 49.0 48.4
16:10 1.0 5.0 49.0 48.5
16:00 1.0 5.0 48.0 47.6
15:50 0.0 5.0 47.0 46.6
15:40 1.0 5.0 47.0 46.7
15:30 1.0 4.0 46.0 45.8
15:20 1.0 4.0 45.0 44.9
15:10 1.0 5.0 44.0 43.9
15:00 1.0 5.0 43.0 43.0
14:50 0.0 6.0 42.0 42.1
14:40 0.0 7.0 42.0 42.1
14:30 1.0 8.0 42.0 42.2
14:20 2.0 8.0 41.0 41.3
14:10 1.0 6.0 39.0 39.3
14:00 2.0 6.0 38.0 38.4
13:50 1.0 5.0 36.0 36.5
13:40 1.0 5.0 35.0 35.5