Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/10/30 04:50
Pangalan ng observatory Satsukigaoka
Lokasyon 2-23-1, Satsukigaoka
Latitude / Longitude 34.42 / 132.405
Sakop Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
04:50 0.0 0.0 0.0 13.7
04:40 0.0 0.0 0.0 13.8
04:30 0.0 0.0 0.0 13.8
04:20 0.0 0.0 0.0 13.8
04:10 0.0 0.0 0.0 13.8
04:00 0.0 0.0 0.0 13.9
03:50 0.0 0.0 0.0 13.9
03:40 0.0 0.0 0.0 13.9
03:30 0.0 0.0 0.0 13.9
03:20 0.0 0.0 0.0 13.9
03:10 0.0 0.0 0.0 14.0
03:00 0.0 0.0 0.0 14.0
02:50 0.0 0.0 0.0 14.0
02:40 0.0 0.0 0.0 14.0
02:30 0.0 0.0 0.0 14.1
02:20 0.0 0.0 0.0 14.1
02:10 0.0 0.0 0.0 14.1
02:00 0.0 0.0 0.0 14.1
01:50 0.0 0.0 0.0 14.1
01:40 0.0 0.0 0.0 14.2
01:30 0.0 0.0 0.0 14.2
01:20 0.0 0.0 0.0 14.2
01:10 0.0 0.0 0.0 14.2
01:00 0.0 0.0 0.0 14.3