Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (60 minutes observation)

Ipakita ang 10 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/12/02 19:10
Pangalan ng observatory Satsukigaoka
Lokasyon 2-23-1, Satsukigaoka
Latitude / Longitude 34.42 / 132.405
Sakop Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division
60-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
60-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
19:10 0.0 0.0 0.0 0.8
18:10 0.0 0.0 0.0 0.9
17:10 0.0 0.0 0.0 0.9
16:10 0.0 0.0 0.0 0.9
15:10 0.0 0.0 0.0 0.9
14:10 0.0 0.0 0.0 0.9
13:10 0.0 0.0 0.0 0.9
12:10 0.0 0.0 0.0 0.9
11:10 0.0 0.0 0.0 0.9
10:10 0.0 0.0 0.0 0.9
09:10 0.0 0.0 0.0 0.9
08:10 0.0 0.0 0.0 0.9
07:10 0.0 0.0 0.0 0.9
06:10 0.0 0.0 0.0 1.0
05:10 0.0 0.0 0.0 1.0
04:10 0.0 0.0 0.0 1.0
03:10 0.0 0.0 0.0 1.0
02:10 0.0 0.0 0.0 1.0
01:10 0.0 0.0 0.0 1.0
00:10 0.0 0.0 0.0 1.0
23:10 0.0 0.0 0.0 1.0
22:10 0.0 0.0 0.0 1.0
21:10 0.0 0.0 0.0 1.0
20:10 0.0 0.0 0.0 1.1