Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2021/04/14 10:30
Pangalan ng observatory Itsukaichikannon
Lokasyon 3-88, Tsuboi
Latitude / Longitude 34.3792 / 132.3389
Sakop Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10:30 0.0 0.0 29.0 26.3
10:20 0.0 0.0 29.0 26.4
10:10 0.0 0.0 29.0 26.4
10:00 0.0 0.0 29.0 26.5
09:50 0.0 0.0 29.0 26.5
09:40 0.0 0.0 29.0 26.6
09:30 0.0 0.0 29.0 26.6
09:20 0.0 0.0 29.0 26.6
09:10 0.0 0.0 29.0 26.7
09:00 0.0 0.0 29.0 26.7
08:50 0.0 0.0 29.0 26.8
08:40 0.0 0.0 29.0 26.8
08:30 0.0 0.0 29.0 26.9
08:20 0.0 0.0 29.0 26.9
08:10 0.0 0.0 29.0 26.9
08:00 0.0 0.0 29.0 27.0
07:50 0.0 0.0 29.0 27.0
07:40 0.0 0.0 29.0 27.1
07:30 0.0 0.0 29.0 27.1
07:20 0.0 0.0 29.0 27.2
07:10 0.0 0.0 29.0 27.2
07:00 0.0 0.0 29.0 27.2
06:50 0.0 0.0 29.0 27.3
06:40 0.0 0.0 29.0 27.3