Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2021/01/25 10:00
Pangalan ng observatory Itsukaichikannon
Lokasyon 3-88, Tsuboi
Latitude / Longitude 34.3792 / 132.3389
Sakop Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10:00 0.0 0.0 0.0 18.1
09:50 0.0 0.0 0.0 18.1
09:40 0.0 0.0 0.0 18.1
09:30 0.0 0.0 0.0 18.2
09:20 0.0 0.0 0.0 18.2
09:10 0.0 0.0 0.0 18.2
09:00 0.0 0.0 0.0 18.3
08:50 0.0 0.0 0.0 18.3
08:40 0.0 0.0 0.0 18.3
08:30 0.0 0.0 28.0 18.3
08:20 0.0 0.0 28.0 18.4
08:10 0.0 0.0 28.0 18.4
08:00 0.0 0.0 28.0 18.4
07:50 0.0 0.0 28.0 18.5
07:40 0.0 0.0 28.0 18.5
07:30 0.0 0.0 28.0 18.5
07:20 0.0 0.0 28.0 18.6
07:10 0.0 0.0 28.0 18.6
07:00 0.0 0.0 28.0 18.6
06:50 0.0 0.0 28.0 18.6
06:40 0.0 0.0 28.0 18.7
06:30 0.0 0.0 28.0 18.7
06:20 0.0 0.0 28.0 18.7
06:10 0.0 0.0 28.0 18.8