Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2021/02/25 13:20
Pangalan ng observatory Itsukaichikannon
Lokasyon 3-88, Tsuboi
Latitude / Longitude 34.3792 / 132.3389
Sakop Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
13:20 0.0 0.0 0.0 3.3
13:10 0.0 0.0 0.0 3.3
13:00 0.0 0.0 0.0 3.3
12:50 0.0 0.0 0.0 3.3
12:40 0.0 0.0 0.0 3.3
12:30 0.0 0.0 0.0 3.3
12:20 0.0 0.0 0.0 3.3
12:10 0.0 - 0.0 3.3
12:00 0.0 0.0 0.0 3.3
11:50 0.0 0.0 0.0 3.3
11:40 0.0 - 0.0 3.3
11:30 0.0 0.0 0.0 3.3
11:20 - 0.0 0.0 3.3
11:10 - - - 3.3
11:00 0.0 - 0.0 3.3
10:50 - 0.0 0.0 3.4
10:40 - - - 3.4
10:30 0.0 0.0 0.0 3.4
10:20 0.0 0.0 0.0 3.4
10:10 - 0.0 0.0 3.4
10:00 - - - 3.4
09:50 0.0 0.0 0.0 3.4
09:40 0.0 0.0 0.0 3.4
09:30 0.0 0.0 0.0 3.4