Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/02/24 23:00
Pangalan ng observatory Itsukaichikannon
Lokasyon 3-88, Tsuboi
Latitude / Longitude 34.3792 / 132.3389
Sakop Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
23:00 - - - -
22:50 0.0 0.0 0.0 8.8
22:40 0.0 0.0 0.0 8.8
22:30 0.0 0.0 0.0 8.9
22:20 0.0 0.0 0.0 8.9
22:10 0.0 0.0 0.0 8.9
22:00 0.0 0.0 0.0 8.9
21:50 0.0 0.0 0.0 8.9
21:40 0.0 0.0 0.0 8.9
21:30 0.0 0.0 0.0 8.9
21:20 0.0 0.0 0.0 9.0
21:10 0.0 0.0 0.0 9.0
21:00 0.0 0.0 0.0 9.0
20:50 0.0 0.0 0.0 9.0
20:40 0.0 0.0 0.0 9.0
20:30 0.0 0.0 0.0 9.0
20:20 0.0 0.0 0.0 9.0
20:10 0.0 0.0 0.0 9.1
20:00 0.0 0.0 0.0 9.1
19:50 0.0 0.0 0.0 9.1
19:40 0.0 0.0 0.0 9.1
19:30 0.0 0.0 0.0 9.1
19:20 0.0 0.0 0.0 9.1
19:10 0.0 0.0 0.0 9.1