Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/07/03 06:30
Pangalan ng observatory Inokuchidai
Lokasyon 3-5-1, Inokuchidai
Latitude / Longitude 34.3794 / 132.3811
Sakop Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
06:30 0.0 0.0 0.0 45.9
06:20 0.0 0.0 0.0 45.9
06:10 0.0 0.0 0.0 46.0
06:00 0.0 0.0 0.0 46.1
05:50 0.0 0.0 0.0 46.2
05:40 0.0 0.0 0.0 46.2
05:30 0.0 0.0 0.0 46.3
05:20 0.0 0.0 0.0 46.4
05:10 0.0 0.0 0.0 46.5
05:00 0.0 0.0 0.0 46.5
04:50 0.0 0.0 0.0 46.6
04:40 0.0 0.0 0.0 46.7
04:30 0.0 0.0 0.0 46.8
04:20 0.0 0.0 0.0 46.8
04:10 0.0 0.0 0.0 46.9
04:00 0.0 0.0 0.0 47.0
03:50 0.0 0.0 0.0 47.1
03:40 0.0 0.0 0.0 47.1
03:30 0.0 0.0 0.0 47.2
03:20 0.0 0.0 0.0 47.3
03:10 0.0 0.0 0.0 47.4
03:00 0.0 0.0 0.0 47.4
02:50 0.0 0.0 0.0 47.5
02:40 0.0 0.0 0.0 47.6