Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/09/22 19:00
Pangalan ng observatory Inokuchidai
Lokasyon 3-5-1, Inokuchidai
Latitude / Longitude 34.3794 / 132.3811
Sakop Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
19:00 0.0 0.0 0.0 19.3
18:50 0.0 0.0 0.0 19.4
18:40 0.0 0.0 0.0 19.4
18:30 0.0 0.0 0.0 19.4
18:20 0.0 0.0 0.0 19.5
18:10 0.0 0.0 0.0 19.5
18:00 0.0 0.0 0.0 19.5
17:50 0.0 0.0 0.0 19.6
17:40 0.0 0.0 0.0 19.6
17:30 0.0 0.0 0.0 19.6
17:20 0.0 0.0 0.0 19.7
17:10 0.0 0.0 0.0 19.7
17:00 0.0 0.0 0.0 19.7
16:50 0.0 0.0 0.0 19.8
16:40 0.0 0.0 0.0 19.8
16:30 0.0 0.0 0.0 19.8
16:20 0.0 0.0 0.0 19.9
16:10 0.0 0.0 0.0 19.9
16:00 0.0 0.0 0.0 19.9
15:50 0.0 0.0 0.0 19.9
15:40 0.0 0.0 0.0 20.0
15:30 0.0 0.0 0.0 20.0
15:20 0.0 0.0 0.0 20.0
15:10 0.0 0.0 0.0 20.1