Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2021/01/21 07:20
Pangalan ng observatory Inokuchidai
Lokasyon 3-5-1, Inokuchidai
Latitude / Longitude 34.3794 / 132.3811
Sakop Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
07:20 0.0 0.0 0.0 0.5
07:10 0.0 0.0 0.0 0.5
07:00 0.0 0.0 0.0 0.5
06:50 0.0 0.0 0.0 0.5
06:40 0.0 0.0 0.0 0.5
06:30 0.0 0.0 0.0 0.5
06:20 0.0 0.0 0.0 0.5
06:10 0.0 0.0 0.0 0.5
06:00 0.0 0.0 0.0 0.5
05:50 0.0 0.0 0.0 0.5
05:40 0.0 0.0 0.0 0.5
05:30 0.0 0.0 0.0 0.5
05:20 0.0 0.0 0.0 0.5
05:10 0.0 0.0 0.0 0.5
05:00 0.0 0.0 0.0 0.5
04:50 0.0 0.0 0.0 0.5
04:40 0.0 0.0 0.0 0.5
04:30 0.0 0.0 0.0 0.5
04:20 0.0 0.0 0.0 0.5
04:10 0.0 0.0 0.0 0.5
04:00 0.0 0.0 0.0 0.5
03:50 0.0 0.0 0.0 0.5
03:40 0.0 0.0 0.0 0.5
03:30 0.0 0.0 0.0 0.5