Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2021/10/21 16:30
Pangalan ng observatory Inokuchidai
Lokasyon 3-5-1, Inokuchidai
Latitude / Longitude 34.3794 / 132.3811
Sakop Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
16:30 0.0 0.0 0.0 2.1
16:20 0.0 0.0 0.0 2.1
16:10 0.0 0.0 0.0 2.1
16:00 0.0 0.0 0.0 2.1
15:50 0.0 0.0 0.0 2.1
15:40 0.0 0.0 0.0 2.1
15:30 0.0 0.0 0.0 2.1
15:20 0.0 0.0 0.0 2.1
15:10 0.0 0.0 0.0 2.1
15:00 0.0 0.0 0.0 2.1
14:50 0.0 0.0 0.0 2.1
14:40 0.0 0.0 0.0 2.1
14:30 0.0 0.0 0.0 2.1
14:20 0.0 0.0 0.0 2.1
14:10 0.0 0.0 0.0 2.1
14:00 0.0 0.0 0.0 2.1
13:50 0.0 0.0 0.0 2.1
13:40 0.0 0.0 0.0 2.1
13:30 0.0 0.0 0.0 2.1
13:20 0.0 0.0 0.0 2.1
13:10 0.0 0.0 0.0 2.1
13:00 0.0 0.0 0.0 2.1
12:50 0.0 0.0 0.0 2.1
12:40 0.0 0.0 0.0 2.1