Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2022/01/25 17:30
Pangalan ng observatory Inokuchidai
Lokasyon 3-5-1, Inokuchidai
Latitude / Longitude 34.3794 / 132.3811
Sakop Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
17:30 0.0 0.0 0.0 6.3
17:20 0.0 0.0 0.0 6.3
17:10 0.0 0.0 0.0 6.3
17:00 0.0 0.0 0.0 6.3
16:50 0.0 0.0 0.0 6.3
16:40 0.0 0.0 0.0 6.4
16:30 0.0 0.0 0.0 6.4
16:20 0.0 0.0 0.0 6.4
16:10 0.0 0.0 0.0 6.4
16:00 0.0 0.0 0.0 6.4
15:50 0.0 0.0 0.0 6.4
15:40 0.0 0.0 0.0 6.4
15:30 0.0 0.0 0.0 6.4
15:20 0.0 0.0 0.0 6.4
15:10 0.0 0.0 0.0 6.4
15:00 0.0 0.0 0.0 6.5
14:50 0.0 0.0 0.0 6.5
14:40 0.0 0.0 0.0 6.5
14:30 0.0 0.0 0.0 6.5
14:20 0.0 0.0 0.0 6.5
14:10 0.0 0.0 0.0 6.5
14:00 0.0 0.0 0.0 6.5
13:50 0.0 0.0 0.0 6.5
13:40 0.0 0.0 0.0 6.5