Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/07/12 12:50
Pangalan ng observatory Inokuchidai
Lokasyon 3-5-1, Inokuchidai
Latitude / Longitude 34.3794 / 132.3811
Sakop Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
12:50 0.0 0.0 0.0 154.8
12:40 0.0 0.0 0.0 155.0
12:30 0.0 0.0 0.0 155.3
12:20 0.0 0.0 0.0 155.5
12:10 0.0 0.0 0.0 155.8
12:00 0.0 0.0 0.0 156.0
11:50 0.0 0.0 0.0 156.3
11:40 0.0 0.0 0.0 156.5
11:30 0.0 0.0 0.0 156.8
11:20 0.0 0.0 0.0 157.0
11:10 0.0 0.0 0.0 157.3
11:00 0.0 0.0 0.0 157.5
10:50 0.0 0.0 0.0 157.8
10:40 0.0 0.0 0.0 158.0
10:30 0.0 0.0 0.0 158.3
10:20 0.0 0.0 0.0 158.6
10:10 0.0 0.0 0.0 158.8
10:00 0.0 0.0 0.0 159.1
09:50 0.0 0.0 0.0 159.3
09:40 0.0 0.0 0.0 159.6
09:30 0.0 0.0 0.0 159.8
09:20 0.0 0.0 0.0 160.1
09:10 0.0 0.0 0.0 160.3
09:00 0.0 0.0 0.0 160.6