Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2021/03/06 23:40
Pangalan ng observatory Inokuchidai
Lokasyon 3-5-1, Inokuchidai
Latitude / Longitude 34.3794 / 132.3811
Sakop Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
23:40 0.0 0.0 0.0 19.7
23:30 0.0 0.0 0.0 19.8
23:20 0.0 0.0 0.0 19.8
23:10 0.0 0.0 0.0 19.8
23:00 0.0 0.0 0.0 19.9
22:50 0.0 0.0 0.0 19.9
22:40 0.0 0.0 0.0 19.9
22:30 0.0 0.0 0.0 20.0
22:20 0.0 0.0 0.0 20.0
22:10 0.0 0.0 0.0 20.0
22:00 0.0 0.0 0.0 20.1
21:50 0.0 0.0 0.0 20.1
21:40 0.0 0.0 0.0 20.1
21:30 0.0 0.0 0.0 20.2
21:20 0.0 0.0 0.0 20.2
21:10 0.0 0.0 0.0 20.2
21:00 0.0 0.0 0.0 20.3
20:50 0.0 0.0 0.0 20.3
20:40 0.0 0.0 0.0 20.3
20:30 0.0 0.0 0.0 20.4
20:20 0.0 0.0 0.0 20.4
20:10 0.0 0.0 0.0 20.4
20:00 0.0 0.0 0.0 20.5
19:50 0.0 0.0 0.0 20.5