Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (60 minutes observation)

Ipakita ang 10 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/08/05 02:10
Pangalan ng observatory Inokuchidai
Lokasyon 3-5-1, Inokuchidai
Latitude / Longitude 34.3794 / 132.3811
Sakop Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division
60-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
60-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
02:10 0.0 0.0 0.0 26.2
01:10 0.0 0.0 0.0 26.4
00:10 0.0 0.0 0.0 26.7
23:10 0.0 0.0 0.0 26.9
22:10 0.0 0.0 0.0 27.2
21:10 0.0 0.0 0.0 27.5
20:10 0.0 0.0 0.0 27.7
19:10 0.0 0.0 0.0 28.0
18:10 0.0 0.0 0.0 28.3
17:10 0.0 0.0 0.0 28.5
16:10 0.0 0.0 0.0 28.8
15:10 0.0 0.0 0.0 29.1
14:10 0.0 0.0 0.0 29.4
13:10 0.0 0.0 0.0 29.7
12:10 0.0 0.0 0.0 29.9
11:10 0.0 0.0 0.0 30.2
10:10 0.0 0.0 0.0 30.5
09:10 0.0 0.0 0.0 30.8
08:10 0.0 0.0 0.0 31.1
07:10 0.0 0.0 0.0 31.4
06:10 0.0 0.0 0.0 31.7
05:10 0.0 0.0 0.0 32.0
04:10 0.0 0.0 0.0 32.3
03:10 0.0 0.0 0.0 32.7