Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2019/08/24 20:40
Pangalan ng observatory Ushita-waseda
Lokasyon 4-9-1, Ushita-waseda
Latitude / Longitude 34.4183 / 132.4808
Sakop Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
20:40 0.0 0.0 31.0 55.2
20:30 0.0 0.0 31.0 55.3
20:20 0.0 0.0 31.0 55.4
20:10 0.0 0.0 31.0 55.5
20:00 0.0 0.0 31.0 55.5
19:50 0.0 0.0 31.0 55.6
19:40 0.0 0.0 31.0 55.7
19:30 0.0 0.0 31.0 55.8
19:20 0.0 0.0 31.0 55.9
19:10 0.0 0.0 31.0 56.0
19:00 0.0 0.0 31.0 56.1
18:50 0.0 0.0 31.0 56.2
18:40 0.0 0.0 31.0 56.3
18:30 0.0 0.0 31.0 56.4
18:20 0.0 0.0 31.0 56.4
18:10 0.0 0.0 31.0 56.5
18:00 0.0 0.0 31.0 56.6
17:50 0.0 0.0 31.0 56.7
17:40 0.0 0.0 31.0 56.8
17:30 0.0 0.0 31.0 56.9
17:20 0.0 0.0 31.0 57.0
17:10 0.0 0.0 31.0 57.1
17:00 0.0 0.0 31.0 57.2
16:50 0.0 0.0 31.0 57.3