Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2021/01/23 23:30
Pangalan ng observatory Ushita-waseda
Lokasyon 4-9-1, Ushita-waseda
Latitude / Longitude 34.4183 / 132.4808
Sakop Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
23:30 0.0 0.0 22.0 18.7
23:20 0.0 0.0 22.0 18.7
23:10 0.0 0.0 22.0 18.8
23:00 0.0 0.0 22.0 18.8
22:50 0.0 0.0 22.0 18.8
22:40 0.0 0.0 22.0 18.8
22:30 0.0 0.0 22.0 18.9
22:20 0.0 0.0 22.0 18.9
22:10 0.0 0.0 22.0 18.9
22:00 0.0 0.0 22.0 19.0
21:50 0.0 0.0 22.0 19.0
21:40 0.0 0.0 22.0 19.0
21:30 0.0 0.0 22.0 19.1
21:20 0.0 0.0 22.0 19.1
21:10 0.0 0.0 22.0 19.1
21:00 0.0 0.0 22.0 19.2
20:50 0.0 0.0 22.0 19.2
20:40 0.0 0.0 22.0 19.2
20:30 0.0 0.0 22.0 19.2
20:20 0.0 0.0 22.0 19.3
20:10 0.0 0.0 22.0 19.3
20:00 0.0 0.0 22.0 19.3
19:50 0.0 0.0 22.0 19.4
19:40 0.0 1.0 22.0 19.4