Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2021/04/19 21:40
Pangalan ng observatory Ushita-waseda
Lokasyon 4-9-1, Ushita-waseda
Latitude / Longitude 34.4183 / 132.4808
Sakop Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
21:40 0.0 0.0 0.0 15.6
21:30 0.0 0.0 0.0 15.6
21:20 0.0 0.0 0.0 15.7
21:10 0.0 0.0 0.0 15.7
21:00 0.0 0.0 0.0 15.7
20:50 0.0 0.0 0.0 15.7
20:40 0.0 0.0 0.0 15.8
20:30 0.0 0.0 0.0 15.8
20:20 0.0 0.0 0.0 15.8
20:10 0.0 0.0 0.0 15.8
20:00 0.0 0.0 0.0 15.9
19:50 0.0 0.0 0.0 15.9
19:40 0.0 0.0 0.0 15.9
19:30 0.0 0.0 0.0 15.9
19:20 0.0 0.0 0.0 16.0
19:10 0.0 0.0 0.0 16.0
19:00 0.0 0.0 0.0 16.0
18:50 0.0 0.0 0.0 16.0
18:40 0.0 0.0 0.0 16.1
18:30 0.0 0.0 0.0 16.1
18:20 0.0 0.0 0.0 16.1
18:10 0.0 0.0 0.0 16.1
18:00 0.0 0.0 0.0 16.2
17:50 0.0 0.0 0.0 16.2