Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/10/26 01:50
Pangalan ng observatory Ushita-waseda
Lokasyon 4-9-1, Ushita-waseda
Latitude / Longitude 34.4183 / 132.4808
Sakop Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
01:50 0.0 0.0 0.0 35.8
01:40 0.0 0.0 0.0 35.8
01:30 0.0 0.0 0.0 35.9
01:20 0.0 0.0 0.0 35.9
01:10 0.0 0.0 0.0 36.0
01:00 0.0 0.0 0.0 36.1
00:50 0.0 0.0 0.0 36.1
00:40 0.0 0.0 0.0 36.2
00:30 0.0 0.0 0.0 36.2
00:20 0.0 0.0 0.0 36.3
00:10 0.0 0.0 0.0 36.3
00:00 0.0 0.0 0.0 36.4
23:50 0.0 0.0 0.0 36.5
23:40 0.0 0.0 0.0 36.5
23:30 0.0 0.0 0.0 36.6
23:20 0.0 0.0 0.0 36.6
23:10 0.0 0.0 0.0 36.7
23:00 0.0 0.0 0.0 36.8
22:50 0.0 0.0 0.0 36.8
22:40 0.0 0.0 0.0 36.9
22:30 0.0 0.0 0.0 36.9
22:20 0.0 0.0 0.0 37.0
22:10 0.0 0.0 0.0 37.1
22:00 0.0 0.0 0.0 37.1