Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/08/14 14:20
Pangalan ng observatory Ushita-waseda
Lokasyon 4-9-1, Ushita-waseda
Latitude / Longitude 34.4183 / 132.4808
Sakop Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
14:20 - - - -
14:10 0.0 0.0 0.0 2.9
14:00 0.0 0.0 0.0 2.9
13:50 0.0 0.0 0.0 2.9
13:40 0.0 0.0 0.0 2.9
13:30 0.0 0.0 0.0 2.9
13:20 0.0 0.0 0.0 2.9
13:10 0.0 0.0 0.0 2.9
13:00 0.0 0.0 0.0 2.9
12:50 0.0 0.0 0.0 3.0
12:40 0.0 0.0 0.0 3.0
12:30 0.0 0.0 0.0 3.0
12:20 0.0 0.0 0.0 3.0
12:10 0.0 0.0 0.0 3.0
12:00 0.0 0.0 0.0 3.0
11:50 0.0 0.0 0.0 3.0
11:40 0.0 0.0 0.0 3.0
11:30 0.0 0.0 0.0 3.0
11:20 0.0 0.0 0.0 3.0
11:10 0.0 0.0 0.0 3.0
11:00 0.0 0.0 0.0 3.0
10:50 0.0 0.0 0.0 3.0
10:40 0.0 0.0 0.0 3.0
10:30 0.0 0.0 0.0 3.0