Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (60 minutes observation)

Ipakita ang 10 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/09/29 06:10
Pangalan ng observatory Ushita-waseda
Lokasyon 4-9-1, Ushita-waseda
Latitude / Longitude 34.4183 / 132.4808
Sakop Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division
60-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
60-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
06:10 0.0 0.0 0.0 14.3
05:10 0.0 0.0 0.0 14.4
04:10 0.0 0.0 0.0 14.6
03:10 0.0 0.0 0.0 14.7
02:10 0.0 0.0 0.0 14.9
01:10 0.0 0.0 0.0 15.0
00:10 0.0 0.0 0.0 15.2
23:10 0.0 0.0 0.0 15.3
22:10 0.0 0.0 0.0 15.4
21:10 0.0 0.0 0.0 15.6
20:10 0.0 0.0 0.0 15.7
19:10 0.0 0.0 0.0 15.9
18:10 0.0 0.0 0.0 16.1
17:10 0.0 0.0 0.0 16.2
16:10 0.0 0.0 0.0 16.4
15:10 0.0 0.0 0.0 16.5
14:10 0.0 0.0 0.0 16.7
13:10 0.0 0.0 0.0 16.8
12:10 0.0 0.0 0.0 17.0
11:10 0.0 0.0 0.0 17.2
10:10 0.0 0.0 0.0 17.3
09:10 0.0 0.0 0.0 17.5
08:10 0.0 0.0 0.0 17.7
07:10 0.0 0.0 0.0 17.8