Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (60 minutes observation)

Ipakita ang 10 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/12/02 18:30
Pangalan ng observatory Ushita-waseda
Lokasyon 4-9-1, Ushita-waseda
Latitude / Longitude 34.4183 / 132.4808
Sakop Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division
60-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
60-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
18:30 0.0 0.0 0.0 1.0
17:30 0.0 0.0 0.0 1.0
16:30 0.0 0.0 0.0 1.0
15:30 0.0 0.0 0.0 1.0
14:30 0.0 0.0 0.0 1.0
13:30 0.0 0.0 0.0 1.1
12:30 0.0 0.0 0.0 1.1
11:30 0.0 0.0 0.0 1.1
10:30 0.0 0.0 0.0 1.1
09:30 0.0 0.0 0.0 1.1
08:30 0.0 0.0 0.0 1.1
07:30 0.0 0.0 0.0 1.1
06:30 0.0 0.0 0.0 1.1
05:30 0.0 0.0 0.0 1.1
04:30 0.0 0.0 0.0 1.1
03:30 0.0 0.0 0.0 1.2
02:30 0.0 0.0 0.0 1.2
01:30 0.0 0.0 0.0 1.2
00:30 0.0 0.0 0.0 1.2
23:30 0.0 0.0 0.0 1.2
22:30 0.0 0.0 0.0 1.2
21:30 0.0 0.0 0.0 1.2
20:30 0.0 0.0 0.0 1.2
19:30 0.0 0.0 0.0 1.2