Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (60 minutes observation)

Ipakita ang 10 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2021/10/21 17:30
Pangalan ng observatory Ushita-waseda
Lokasyon 4-9-1, Ushita-waseda
Latitude / Longitude 34.4183 / 132.4808
Sakop Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division
60-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
60-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
17:30 0.0 0.0 0.0 2.7
16:30 0.0 0.0 0.0 2.8
15:30 0.0 0.0 0.0 2.8
14:30 0.0 0.0 0.0 2.8
13:30 0.0 0.0 0.0 2.8
12:30 0.0 0.0 0.0 2.9
11:30 0.0 0.0 0.0 2.9
10:30 0.0 0.0 0.0 2.9
09:30 0.0 0.0 0.0 3.0
08:30 0.0 0.0 0.0 3.0
07:30 0.0 0.0 0.0 3.0
06:30 0.0 0.0 0.0 3.0
05:30 0.0 0.0 0.0 3.1
04:30 0.0 0.0 0.0 3.1
03:30 0.0 0.0 0.0 3.1
02:30 0.0 0.0 0.0 3.2
01:30 0.0 0.0 0.0 3.2
00:30 0.0 0.0 0.0 3.2
23:30 0.0 0.0 0.0 3.3
22:30 0.0 0.0 0.0 3.3
21:30 0.0 0.0 0.0 3.3
20:30 0.0 0.0 0.0 3.4
19:30 0.0 0.0 0.0 3.4
18:30 0.0 0.0 0.0 3.4