Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2019/11/22 05:00
Pangalan ng observatory Gionyamamoto
Lokasyon 1514-1 Jisaki, Hochiyama, Yamamoto-cho
Latitude / Longitude 34.4456 / 132.4408
Sakop Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
05:00 - - - -
04:50 0.0 0.0 0.0 1.9
04:40 0.0 0.0 0.0 1.9
04:30 0.0 0.0 0.0 1.9
04:20 0.0 0.0 0.0 1.9
04:10 0.0 0.0 0.0 1.9
04:00 0.0 0.0 0.0 1.9
03:50 0.0 0.0 0.0 1.9
03:40 0.0 0.0 0.0 1.9
03:30 0.0 0.0 0.0 1.9
03:20 0.0 0.0 0.0 1.9
03:10 0.0 0.0 0.0 1.9
03:00 0.0 0.0 0.0 1.9
02:50 0.0 0.0 0.0 1.9
02:40 0.0 0.0 0.0 1.9
02:30 0.0 0.0 0.0 1.9
02:20 0.0 0.0 0.0 1.9
02:10 0.0 0.0 0.0 1.9
02:00 0.0 0.0 0.0 1.9
01:50 0.0 0.0 0.0 1.9
01:40 0.0 0.0 0.0 1.9
01:30 0.0 0.0 0.0 1.9
01:20 0.0 0.0 0.0 1.9
01:10 0.0 0.0 0.0 1.9