Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/07/12 20:50
Pangalan ng observatory Gionyamamoto
Lokasyon 1514-1 Jisaki, Hochiyama, Yamamoto-cho
Latitude / Longitude 34.4456 / 132.4408
Sakop Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
20:50 0.0 0.0 0.0 183.8
20:40 0.0 0.0 0.0 184.1
20:30 0.0 0.0 0.0 184.4
20:20 0.0 0.0 0.0 184.7
20:10 0.0 0.0 0.0 185.0
20:00 0.0 0.0 0.0 185.3
19:50 0.0 0.0 0.0 185.6
19:40 0.0 0.0 0.0 185.9
19:30 0.0 0.0 0.0 186.2
19:20 0.0 0.0 0.0 186.5
19:10 0.0 0.0 0.0 186.8
19:00 0.0 0.0 0.0 187.1
18:50 0.0 0.0 0.0 187.4
18:40 0.0 0.0 0.0 187.7
18:30 0.0 0.0 0.0 188.0
18:20 0.0 0.0 0.0 188.3
18:10 0.0 0.0 0.0 188.6
18:00 0.0 0.0 0.0 188.9
17:50 0.0 0.0 0.0 189.2
17:40 0.0 0.0 0.0 189.5
17:30 0.0 0.0 0.0 189.8
17:20 0.0 0.0 0.0 190.1
17:10 0.0 0.0 0.0 190.4
17:00 0.0 0.0 0.0 190.7