Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2021/01/18 03:20
Pangalan ng observatory Gionyamamoto
Lokasyon 1514-1 Jisaki, Hochiyama, Yamamoto-cho
Latitude / Longitude 34.4456 / 132.4408
Sakop Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
03:20 0.0 0.0 0.0 1.2
03:10 0.0 0.0 0.0 1.2
03:00 0.0 0.0 0.0 1.2
02:50 0.0 0.0 0.0 1.2
02:40 0.0 0.0 0.0 1.2
02:30 0.0 0.0 0.0 1.2
02:20 0.0 0.0 0.0 1.2
02:10 0.0 0.0 0.0 1.2
02:00 0.0 0.0 0.0 1.2
01:50 0.0 0.0 0.0 1.2
01:40 0.0 0.0 0.0 1.2
01:30 0.0 0.0 0.0 1.2
01:20 0.0 0.0 0.0 1.2
01:10 0.0 0.0 0.0 1.2
01:00 0.0 0.0 0.0 1.2
00:50 0.0 0.0 0.0 1.2
00:40 0.0 0.0 0.0 1.2
00:30 0.0 0.0 0.0 1.2
00:20 0.0 0.0 0.0 1.2
00:10 0.0 0.0 0.0 1.2
00:00 0.0 0.0 0.0 1.2
23:50 0.0 0.0 0.0 1.2
23:40 - - - 1.2
23:30 - - - 1.2