Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2021/04/17 16:40
Pangalan ng observatory Gionyamamoto
Lokasyon 1514-1 Jisaki, Hochiyama, Yamamoto-cho
Latitude / Longitude 34.4456 / 132.4408
Sakop Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
16:40 0.0 0.0 14.0 25.9
16:30 0.0 0.0 14.0 25.9
16:20 0.0 0.0 14.0 26.0
16:10 0.0 0.0 14.0 26.0
16:00 0.0 0.0 14.0 26.1
15:50 0.0 0.0 14.0 26.1
15:40 0.0 0.0 14.0 26.1
15:30 0.0 0.0 14.0 26.2
15:20 0.0 0.0 14.0 26.2
15:10 0.0 0.0 14.0 26.3
15:00 0.0 0.0 14.0 26.3
14:50 0.0 0.0 14.0 26.4
14:40 0.0 0.0 14.0 26.4
14:30 0.0 0.0 14.0 26.4
14:20 0.0 0.0 14.0 26.5
14:10 0.0 0.0 14.0 26.5
14:00 0.0 0.0 14.0 26.6
13:50 0.0 0.0 14.0 26.6
13:40 0.0 0.0 14.0 26.7
13:30 0.0 0.0 14.0 26.7
13:20 0.0 0.0 14.0 26.7
13:10 0.0 0.0 14.0 26.8
13:00 0.0 0.0 14.0 26.8
12:50 0.0 0.0 14.0 26.9