Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2021/03/02 17:20
Pangalan ng observatory Gionyamamoto
Lokasyon 1514-1 Jisaki, Hochiyama, Yamamoto-cho
Latitude / Longitude 34.4456 / 132.4408
Sakop Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
17:20 - - - -
17:10 0.0 0.0 34.0 38.6
17:00 0.0 0.0 34.0 38.7
16:50 0.0 0.0 34.0 38.8
16:40 0.0 0.0 34.0 38.8
16:30 0.0 0.0 34.0 38.9
16:20 0.0 0.0 34.0 39.0
16:10 0.0 0.0 34.0 39.0
16:00 0.0 0.0 34.0 39.1
15:50 0.0 0.0 34.0 39.1
15:40 0.0 0.0 34.0 39.2
15:30 0.0 0.0 34.0 39.3
15:20 0.0 0.0 34.0 39.3
15:10 0.0 0.0 34.0 39.4
15:00 0.0 0.0 34.0 39.5
14:50 0.0 0.0 34.0 39.5
14:40 0.0 0.0 34.0 39.6
14:30 0.0 0.0 34.0 39.6
14:20 0.0 0.0 34.0 39.7
14:10 0.0 0.0 34.0 39.8
14:00 0.0 0.0 34.0 39.8
13:50 0.0 0.0 34.0 39.9
13:40 0.0 0.0 34.0 40.0
13:30 0.0 0.0 34.0 40.0