Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (60 minutes observation)

Ipakita ang 10 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2021/04/18 08:40
Pangalan ng observatory Gionyamamoto
Lokasyon 1514-1 Jisaki, Hochiyama, Yamamoto-cho
Latitude / Longitude 34.4456 / 132.4408
Sakop Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division
60-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
60-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
08:40 0.0 0.0 15.0 23.1
07:40 0.0 0.0 15.0 23.4
06:40 0.0 0.0 15.0 23.6
05:40 0.0 0.0 15.0 23.8
04:40 0.0 0.0 15.0 24.1
03:40 0.0 1.0 15.0 24.3
02:40 0.0 0.0 14.0 23.5
01:40 0.0 0.0 14.0 23.7
00:40 0.0 0.0 14.0 24.0
23:40 0.0 0.0 14.0 24.2
22:40 0.0 0.0 14.0 24.4
21:40 0.0 0.0 14.0 24.7
20:40 0.0 0.0 14.0 24.9
19:40 0.0 0.0 14.0 25.2
18:40 0.0 0.0 14.0 25.4
17:40 0.0 0.0 14.0 25.6
16:40 0.0 0.0 14.0 25.9
15:40 0.0 0.0 14.0 26.1
14:40 0.0 0.0 14.0 26.4
13:40 0.0 0.0 14.0 26.7
12:40 0.0 0.0 14.0 26.9
11:40 1.0 1.0 14.0 27.2
10:40 1.0 2.0 13.0 26.4
09:40 0.0 1.0 11.0 24.7