Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (60 minutes observation)

Ipakita ang 10 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/03/31 16:20
Pangalan ng observatory Gionyamamoto
Lokasyon 1514-1 Jisaki, Hochiyama, Yamamoto-cho
Latitude / Longitude 34.4456 / 132.4408
Sakop Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division
60-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
60-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
16:20 0.0 0.0 0.0 34.8
15:20 0.0 0.0 0.0 35.2
14:20 0.0 0.0 0.0 35.5
13:20 0.0 0.0 0.0 35.8
12:20 0.0 0.0 0.0 36.2
11:20 0.0 0.0 0.0 36.5
10:20 0.0 0.0 0.0 36.9
09:20 0.0 0.0 0.0 37.3
08:20 0.0 0.0 0.0 37.6
07:20 0.0 0.0 0.0 38.0
06:20 0.0 0.0 0.0 38.3
05:20 0.0 0.0 0.0 38.7
04:20 0.0 0.0 0.0 39.1
03:20 0.0 0.0 0.0 39.5
02:20 0.0 0.0 0.0 39.9
01:20 0.0 0.0 0.0 40.2
00:20 0.0 0.0 0.0 40.6
23:20 0.0 0.0 0.0 41.0
22:20 0.0 0.0 0.0 41.4
21:20 0.0 0.0 0.0 41.8
20:20 0.0 0.0 0.0 42.2
19:20 0.0 0.0 0.0 42.6
18:20 0.0 0.0 0.0 43.0
17:20 0.0 0.0 0.0 43.5