Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/07/03 05:50
Pangalan ng observatory Naka Fire Station
Lokasyon 5-20-12, Oote-machi
Latitude / Longitude 34.380463 / 132.452325
Sakop Lungsod
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
05:50 0.0 0.0 0.0 37.0
05:40 0.0 0.0 0.0 37.0
05:30 0.0 0.0 0.0 37.0
05:20 0.0 0.0 0.0 37.0
05:10 0.0 0.0 0.0 37.0
05:00 0.0 0.0 0.0 37.0
04:50 0.0 0.0 0.0 37.0
04:40 0.0 0.0 0.0 38.0
04:30 0.0 0.0 0.0 38.0
04:20 0.0 0.0 0.0 38.0
04:10 0.0 0.0 0.0 38.0
04:00 0.0 0.0 0.0 38.0
03:50 0.0 0.0 0.0 38.0
03:40 0.0 0.0 0.0 38.0
03:30 0.0 0.0 0.0 38.0
03:20 0.0 0.0 0.0 38.0
03:10 0.0 0.0 0.0 38.0
03:00 0.0 0.0 0.0 38.0
02:50 0.0 0.0 0.0 38.0
02:40 0.0 0.0 0.0 38.0
02:30 0.0 0.0 0.0 38.0
02:20 0.0 0.0 0.0 38.0
02:10 0.0 0.0 0.0 38.0
02:00 0.0 0.0 0.0 38.0