Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (60 minutes observation)

Ipakita ang 10 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2021/02/26 15:40
Pangalan ng observatory Naka Fire Station
Lokasyon 5-20-12, Oote-machi
Latitude / Longitude 34.380463 / 132.452325
Sakop Lungsod
60-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
60-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
15:40 0.0 0.0 16.0 16.0
14:40 0.0 0.0 16.0 17.0
13:40 0.0 1.0 16.0 17.0
12:40 0.0 0.0 15.0 16.0
11:40 0.0 1.0 15.0 16.0
10:40 0.0 0.0 14.0 15.0
09:40 1.0 1.0 14.0 15.0
08:40 1.0 2.0 13.0 15.0
07:40 0.0 2.0 11.0 13.0
06:40 0.0 1.0 9.0 11.0
05:40 1.0 1.0 8.0 10.0
04:40 1.0 3.0 7.0 9.0
03:40 0.0 2.0 4.0 6.0
02:40 0.0 0.0 2.0 4.0
01:40 0.0 1.0 2.0 4.0
00:40 0.0 0.0 1.0 3.0
23:40 0.0 1.0 1.0 3.0
22:40 0.0 0.0 0.0 2.0
21:40 0.0 0.0 0.0 2.0
20:40 0.0 0.0 0.0 2.0
19:40 0.0 0.0 0.0 2.0
18:40 0.0 0.0 0.0 2.0
17:40 0.0 0.0 0.0 2.0
16:40 0.0 0.0 0.0 2.0