Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (60 minutes observation)

Ipakita ang 10 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2021/03/07 02:50
Pangalan ng observatory Naka Fire Station
Lokasyon 5-20-12, Oote-machi
Latitude / Longitude 34.380463 / 132.452325
Sakop Lungsod
60-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
60-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
02:50 0.0 0.0 0.0 19.0
01:50 0.0 0.0 0.0 19.0
00:50 0.0 0.0 0.0 19.0
23:50 0.0 0.0 0.0 19.0
22:50 0.0 0.0 0.0 20.0
21:50 0.0 0.0 0.0 20.0
20:50 0.0 0.0 0.0 20.0
19:50 0.0 0.0 0.0 20.0
18:50 0.0 0.0 0.0 20.0
17:50 0.0 0.0 0.0 21.0
16:50 0.0 0.0 0.0 21.0
15:50 0.0 0.0 0.0 21.0
14:50 0.0 0.0 0.0 21.0
13:50 0.0 0.0 0.0 21.0
12:50 0.0 0.0 0.0 22.0
11:50 0.0 0.0 0.0 22.0
10:50 0.0 0.0 0.0 22.0
09:50 0.0 0.0 0.0 22.0
08:50 0.0 0.0 0.0 22.0
07:50 0.0 0.0 10.0 23.0
06:50 0.0 0.0 10.0 23.0
05:50 0.0 0.0 10.0 23.0
04:50 0.0 0.0 10.0 23.0
03:50 0.0 0.0 10.0 24.0