Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/07/15 12:50
Pangalan ng observatory Sangay ng Nukushina ng himpilan ng bumbero
Lokasyon 5-3-1, Nukushina
Latitude / Longitude 34.411774 / 132.507225
Sakop Lungsod
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
12:50 0.0 0.0 0.0 160.0
12:40 0.0 0.0 0.0 160.0
12:30 0.0 0.0 0.0 161.0
12:20 0.0 0.0 0.0 161.0
12:10 0.0 0.0 0.0 161.0
12:00 0.0 0.0 0.0 161.0
11:50 0.0 0.0 0.0 162.0
11:40 0.0 0.0 0.0 162.0
11:30 0.0 0.0 0.0 162.0
11:20 0.0 0.0 0.0 163.0
11:10 0.0 0.0 0.0 163.0
11:00 0.0 0.0 0.0 163.0
10:50 0.0 0.0 0.0 163.0
10:40 0.0 0.0 0.0 164.0
10:30 0.0 0.0 0.0 164.0
10:20 0.0 0.0 0.0 164.0
10:10 0.0 0.0 0.0 164.0
10:00 0.0 0.0 0.0 165.0
09:50 0.0 0.0 0.0 165.0
09:40 0.0 0.0 0.0 165.0
09:30 0.0 0.0 0.0 165.0
09:20 0.0 0.0 0.0 166.0
09:10 0.0 0.0 0.0 166.0
09:00 0.0 0.0 0.0 166.0