Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (60 minutes observation)

Ipakita ang 10 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2021/02/26 15:50
Pangalan ng observatory Ninoshima Fire Station Branch Office
Lokasyon 752-74, Yajita, Ninoshima-cho
Latitude / Longitude 34.312169 / 132.432144
Sakop Lungsod
60-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
60-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
15:50 0.0 0.0 15.0 15.0
14:50 0.0 0.0 15.0 15.0
13:50 0.0 0.0 15.0 16.0
12:50 0.0 1.0 15.0 16.0
11:50 0.0 0.0 14.0 15.0
10:50 0.0 0.0 14.0 15.0
09:50 1.0 2.0 14.0 15.0
08:50 0.0 1.0 12.0 13.0
07:50 0.0 1.0 11.0 12.0
06:50 0.0 2.0 10.0 12.0
05:50 0.0 2.0 8.0 10.0
04:50 0.0 1.0 6.0 8.0
03:50 1.0 2.0 5.0 7.0
02:50 1.0 1.0 3.0 5.0
01:50 0.0 1.0 2.0 4.0
00:50 0.0 0.0 1.0 3.0
23:50 0.0 1.0 1.0 3.0
22:50 0.0 0.0 0.0 2.0
21:50 0.0 0.0 0.0 2.0
20:50 0.0 0.0 0.0 2.0
19:50 0.0 0.0 0.0 2.0
18:50 0.0 0.0 0.0 2.0
17:50 0.0 0.0 0.0 2.0
16:50 0.0 0.0 0.0 2.0