Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2019/08/21 16:30
Pangalan ng observatory Nishi Fire Station
Lokasyon 43-10, Miyako-machi
Latitude / Longitude 34.394711 / 132.436575
Sakop Lungsod
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
16:30 0.0 0.0 73.0 70.0
16:20 0.0 0.0 73.0 70.0
16:10 0.0 0.0 73.0 70.0
16:00 0.0 0.0 73.0 70.0
15:50 0.0 0.0 73.0 70.0
15:40 0.0 0.0 73.0 70.0
15:30 0.0 0.0 73.0 70.0
15:20 0.0 0.0 73.0 70.0
15:10 0.0 0.0 73.0 71.0
15:00 0.0 0.0 73.0 71.0
14:50 0.0 0.0 73.0 71.0
14:40 0.0 0.0 73.0 71.0
14:30 0.0 0.0 73.0 71.0
14:20 0.0 0.0 73.0 71.0
14:10 0.0 0.0 73.0 71.0
14:00 0.0 0.0 73.0 71.0
13:50 0.0 0.0 73.0 72.0
13:40 0.0 0.0 73.0 72.0
13:30 0.0 0.0 73.0 72.0
13:20 0.0 0.0 73.0 72.0
13:10 0.0 0.0 73.0 72.0
13:00 0.0 0.0 73.0 72.0
12:50 0.0 0.0 73.0 72.0
12:40 0.0 0.0 73.0 72.0