Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/02/26 09:00
Pangalan ng observatory Nishi Fire Station
Lokasyon 43-10, Miyako-machi
Latitude / Longitude 34.394711 / 132.436575
Sakop Lungsod
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
09:00 0.0 0.0 7.0 12.0
08:50 0.0 0.0 7.0 12.0
08:40 0.0 0.0 7.0 12.0
08:30 0.0 0.0 7.0 12.0
08:20 0.0 0.0 7.0 12.0
08:10 0.0 0.0 7.0 12.0
08:00 0.0 0.0 7.0 12.0
07:50 0.0 0.0 7.0 12.0
07:40 0.0 0.0 7.0 12.0
07:30 0.0 0.0 7.0 12.0
07:20 0.0 0.0 7.0 12.0
07:10 0.0 0.0 7.0 12.0
07:00 0.0 0.0 7.0 12.0
06:50 0.0 0.0 7.0 12.0
06:40 0.0 0.0 7.0 12.0
06:30 0.0 0.0 7.0 12.0
06:20 0.0 0.0 7.0 12.0
06:10 0.0 0.0 7.0 12.0
06:00 0.0 0.0 7.0 12.0
05:50 0.0 0.0 7.0 12.0
05:40 0.0 0.0 7.0 12.0
05:30 0.0 0.0 7.0 12.0
05:20 0.0 0.0 7.0 12.0
05:10 0.0 0.0 7.0 12.0