Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (60 minutes observation)

Ipakita ang 10 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/10/28 20:30
Pangalan ng observatory Nishi Fire Station
Lokasyon 43-10, Miyako-machi
Latitude / Longitude 34.394711 / 132.436575
Sakop Lungsod
60-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
60-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
20:30 0.0 0.0 0.0 17.0
19:30 0.0 0.0 0.0 17.0
18:30 0.0 0.0 0.0 17.0
17:30 0.0 0.0 0.0 17.0
16:30 0.0 0.0 0.0 17.0
15:30 0.0 0.0 0.0 18.0
14:30 0.0 0.0 0.0 18.0
13:30 0.0 0.0 0.0 18.0
12:30 0.0 0.0 0.0 18.0
11:30 0.0 0.0 0.0 18.0
10:30 0.0 0.0 0.0 19.0
09:30 0.0 0.0 0.0 19.0
08:30 0.0 0.0 0.0 19.0
07:30 0.0 0.0 0.0 19.0
06:30 0.0 0.0 0.0 19.0
05:30 0.0 0.0 0.0 19.0
04:30 0.0 0.0 0.0 20.0
03:30 0.0 0.0 0.0 20.0
02:30 0.0 0.0 0.0 20.0
01:30 0.0 0.0 0.0 20.0
00:30 0.0 0.0 0.0 20.0
23:30 0.0 0.0 0.0 21.0
22:30 0.0 0.0 0.0 21.0
21:30 0.0 0.0 0.0 21.0