Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (60 minutes observation)

Ipakita ang 10 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/10/25 19:40
Pangalan ng observatory Gion Fire Station Branch Office
Lokasyon 2-48-11, Gion
Latitude / Longitude 34.438631 / 132.464602
Sakop Lungsod
60-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
60-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
19:40 0.0 0.0 0.0 34.0
18:40 0.0 0.0 0.0 35.0
17:40 0.0 0.0 0.0 35.0
16:40 0.0 0.0 0.0 35.0
15:40 0.0 0.0 0.0 36.0
14:40 0.0 0.0 0.0 36.0
13:40 0.0 0.0 0.0 36.0
12:40 0.0 0.0 0.0 37.0
11:40 0.0 0.0 0.0 37.0
10:40 0.0 0.0 0.0 38.0
09:40 0.0 0.0 0.0 38.0
08:40 0.0 0.0 0.0 38.0
07:40 0.0 0.0 0.0 39.0
06:40 0.0 0.0 0.0 39.0
05:40 0.0 0.0 0.0 39.0
04:40 0.0 0.0 0.0 40.0
03:40 0.0 0.0 0.0 40.0
02:40 0.0 0.0 0.0 41.0
01:40 0.0 0.0 0.0 41.0
00:40 0.0 0.0 0.0 41.0
23:40 0.0 0.0 0.0 42.0
22:40 0.0 0.0 0.0 42.0
21:40 0.0 0.0 0.0 43.0
20:40 0.0 0.0 0.0 43.0