Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2021/01/16 11:40
Pangalan ng observatory Kamiyasu Fire Station Branch Office
Lokasyon 5-8-14, Kamiyasu
Latitude / Longitude 34.484705 / 132.449125
Sakop Lungsod
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
11:40 0.0 0.0 0.0 4.0
11:30 0.0 0.0 0.0 4.0
11:20 0.0 0.0 0.0 4.0
11:10 0.0 0.0 0.0 4.0
11:00 0.0 0.0 0.0 4.0
10:50 0.0 0.0 0.0 4.0
10:40 0.0 0.0 0.0 4.0
10:30 0.0 0.0 0.0 4.0
10:20 0.0 0.0 0.0 4.0
10:10 0.0 0.0 0.0 4.0
10:00 0.0 0.0 0.0 4.0
09:50 0.0 0.0 0.0 4.0
09:40 0.0 0.0 0.0 4.0
09:30 0.0 0.0 0.0 4.0
09:20 0.0 0.0 0.0 4.0
09:10 0.0 0.0 0.0 4.0
09:00 0.0 0.0 0.0 4.0
08:50 0.0 0.0 0.0 4.0
08:40 0.0 0.0 0.0 4.0
08:30 0.0 0.0 0.0 4.0
08:20 0.0 0.0 0.0 4.0
08:10 0.0 0.0 0.0 4.0
08:00 0.0 0.0 0.0 4.0
07:50 0.0 0.0 0.0 4.0