Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (60 minutes observation)

Ipakita ang 10 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/09/22 11:10
Pangalan ng observatory Kamiyasu Fire Station Branch Office
Lokasyon 5-8-14, Kamiyasu
Latitude / Longitude 34.484705 / 132.449125
Sakop Lungsod
60-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
60-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
11:10 0.0 0.0 0.0 22.0
10:10 0.0 0.0 0.0 22.0
09:10 0.0 0.0 0.0 23.0
08:10 0.0 0.0 0.0 23.0
07:10 0.0 0.0 0.0 23.0
06:10 0.0 0.0 0.0 23.0
05:10 0.0 0.0 0.0 23.0
04:10 0.0 0.0 0.0 24.0
03:10 0.0 0.0 0.0 24.0
02:10 0.0 0.0 0.0 24.0
01:10 0.0 0.0 0.0 24.0
00:10 0.0 0.0 0.0 25.0
23:10 0.0 0.0 0.0 25.0
22:10 0.0 0.0 0.0 25.0
21:10 0.0 0.0 0.0 25.0
20:10 0.0 0.0 0.0 26.0
19:10 0.0 0.0 0.0 26.0
18:10 0.0 0.0 0.0 26.0
17:10 0.0 0.0 0.0 26.0
16:10 0.0 0.0 0.0 27.0
15:10 0.0 0.0 0.0 27.0
14:10 0.0 0.0 0.0 27.0
13:10 0.0 0.0 0.0 27.0
12:10 0.0 0.0 0.0 28.0