Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (60 minutes observation)

Ipakita ang 10 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/05/28 11:00
Pangalan ng observatory Kamiyasu Fire Station Branch Office
Lokasyon 5-8-14, Kamiyasu
Latitude / Longitude 34.484705 / 132.449125
Sakop Lungsod
60-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
60-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
11:00 0.0 0.0 0.0 12.0
10:00 0.0 0.0 0.0 12.0
09:00 0.0 0.0 0.0 12.0
08:00 0.0 0.0 12.0 12.0
07:00 0.0 0.0 12.0 13.0
06:00 0.0 0.0 12.0 13.0
05:00 0.0 0.0 12.0 13.0
04:00 0.0 0.0 12.0 13.0
03:00 0.0 0.0 12.0 13.0
02:00 0.0 0.0 12.0 13.0
01:00 0.0 0.0 12.0 13.0
00:00 0.0 0.0 12.0 13.0
23:00 0.0 0.0 12.0 14.0
22:00 0.0 0.0 12.0 14.0
21:00 0.0 0.0 12.0 14.0
20:00 0.0 0.0 12.0 14.0
19:00 0.0 0.0 12.0 14.0
18:00 0.0 0.0 12.0 14.0
17:00 0.0 0.0 12.0 14.0
16:00 0.0 0.0 12.0 14.0
15:00 0.0 0.0 12.0 15.0
14:00 0.0 0.0 12.0 15.0
13:00 0.0 0.0 12.0 15.0
12:00 0.0 0.0 12.0 15.0