Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2019/08/24 05:00
Pangalan ng observatory Asaminami Fire Station
Lokasyon 1-10-3, Midorii
Latitude / Longitude 34.465074 / 132.477082
Sakop Lungsod
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
05:00 0.0 0.0 5.0 47.0
04:50 0.0 0.0 5.0 47.0
04:40 0.0 0.0 5.0 47.0
04:30 0.0 0.0 5.0 47.0
04:20 0.0 0.0 5.0 47.0
04:10 0.0 0.0 5.0 47.0
04:00 0.0 0.0 5.0 48.0
03:50 0.0 0.0 5.0 48.0
03:40 0.0 0.0 5.0 48.0
03:30 0.0 0.0 5.0 48.0
03:20 0.0 0.0 5.0 48.0
03:10 0.0 0.0 5.0 48.0
03:00 0.0 0.0 5.0 48.0
02:50 0.0 0.0 5.0 48.0
02:40 0.0 0.0 5.0 48.0
02:30 0.0 0.0 5.0 48.0
02:20 0.0 0.0 5.0 48.0
02:10 0.0 0.0 5.0 48.0
02:00 0.0 0.0 5.0 48.0
01:50 0.0 0.0 5.0 49.0
01:40 0.0 0.0 5.0 49.0
01:30 0.0 0.0 5.0 49.0
01:20 0.0 0.0 5.0 49.0
01:10 0.0 0.0 5.0 49.0