Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2021/03/02 17:00
Pangalan ng observatory Asaminami Fire Station
Lokasyon 1-10-3, Midorii
Latitude / Longitude 34.465074 / 132.477082
Sakop Lungsod
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
17:00 0.0 0.0 36.0 38.0
16:50 0.0 0.0 36.0 38.0
16:40 0.0 0.0 36.0 38.0
16:30 0.0 0.0 36.0 38.0
16:20 0.0 0.0 36.0 38.0
16:10 0.0 0.0 36.0 38.0
16:00 0.0 0.0 36.0 38.0
15:50 0.0 0.0 36.0 38.0
15:40 0.0 0.0 36.0 38.0
15:30 0.0 0.0 36.0 38.0
15:20 0.0 0.0 36.0 38.0
15:10 0.0 0.0 36.0 38.0
15:00 0.0 0.0 36.0 38.0
14:50 0.0 0.0 36.0 38.0
14:40 0.0 0.0 36.0 38.0
14:30 0.0 0.0 36.0 38.0
14:20 0.0 0.0 36.0 39.0
14:10 0.0 0.0 36.0 39.0
14:00 0.0 0.0 36.0 39.0
13:50 0.0 0.0 36.0 39.0
13:40 0.0 0.0 36.0 39.0
13:30 0.0 0.0 36.0 39.0
13:20 0.0 0.0 36.0 39.0
13:10 0.0 0.0 36.0 39.0