Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/07/04 19:00
Pangalan ng observatory Numata Fire Station Branch Office
Lokasyon 4-18-6, Tomo-higashi
Latitude / Longitude 34.464148 / 132.410671
Sakop Lungsod
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
19:00 0.0 0.0 17.0 45.0
18:50 0.0 0.0 17.0 45.0
18:40 0.0 0.0 17.0 45.0
18:30 0.0 0.0 17.0 45.0
18:20 0.0 0.0 17.0 45.0
18:10 0.0 0.0 17.0 45.0
18:00 0.0 1.0 17.0 45.0
17:50 0.0 1.0 17.0 45.0
17:40 0.0 1.0 17.0 45.0
17:30 0.0 1.0 17.0 46.0
17:20 0.0 1.0 17.0 46.0
17:10 1.0 1.0 17.0 46.0
17:00 0.0 0.0 16.0 45.0
16:50 0.0 0.0 16.0 45.0
16:40 0.0 0.0 16.0 45.0
16:30 0.0 0.0 16.0 45.0
16:20 0.0 0.0 16.0 45.0
16:10 0.0 0.0 16.0 45.0
16:00 0.0 0.0 16.0 45.0
15:50 0.0 0.0 16.0 45.0
15:40 0.0 0.0 16.0 45.0
15:30 0.0 0.0 16.0 45.0
15:20 0.0 0.0 16.0 45.0
15:10 0.0 0.0 16.0 46.0