Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2021/12/02 01:00
Pangalan ng observatory Toyama Chapter Ato Garage
Lokasyon 1416-7, Ato, Numata-cho
Latitude / Longitude 34.496594 / 132.370413
Sakop Lungsod
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
01:00 0.0 0.0 0.0 18.0
00:50 0.0 0.0 0.0 18.0
00:40 0.0 0.0 0.0 19.0
00:30 0.0 0.0 0.0 19.0
00:20 0.0 0.0 0.0 19.0
00:10 0.0 0.0 0.0 19.0
00:00 0.0 0.0 0.0 19.0
23:50 0.0 0.0 0.0 19.0
23:40 0.0 0.0 0.0 19.0
23:30 0.0 0.0 0.0 19.0
23:20 0.0 0.0 0.0 19.0
23:10 0.0 0.0 0.0 19.0
23:00 0.0 0.0 0.0 19.0
22:50 0.0 0.0 0.0 19.0
22:40 0.0 0.0 0.0 19.0
22:30 0.0 0.0 0.0 19.0
22:20 0.0 0.0 0.0 19.0
22:10 0.0 0.0 0.0 19.0
22:00 0.0 0.0 0.0 19.0
21:50 0.0 0.0 0.0 19.0
21:40 0.0 0.0 0.0 19.0
21:30 0.0 0.0 0.0 19.0
21:20 0.0 0.0 20.0 19.0
21:10 0.0 0.0 20.0 19.0