Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (60 minutes observation)

Ipakita ang 10 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/07/15 14:10
Pangalan ng observatory Toyama Chapter Ato Garage
Lokasyon 1416-7, Ato, Numata-cho
Latitude / Longitude 34.496594 / 132.370413
Sakop Lungsod
60-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
60-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
14:10 0.0 0.0 0.0 141.0
13:10 0.0 0.0 0.0 142.0
12:10 0.0 0.0 0.0 144.0
11:10 0.0 0.0 0.0 145.0
10:10 0.0 0.0 0.0 147.0
09:10 0.0 0.0 0.0 148.0
08:10 0.0 0.0 0.0 149.0
07:10 0.0 0.0 0.0 151.0
06:10 0.0 0.0 0.0 152.0
05:10 0.0 0.0 132.0 154.0
04:10 0.0 0.0 132.0 155.0
03:10 0.0 0.0 132.0 157.0
02:10 0.0 0.0 132.0 158.0
01:10 0.0 0.0 132.0 160.0
00:10 0.0 0.0 132.0 161.0
23:10 0.0 0.0 132.0 163.0
22:10 0.0 0.0 132.0 165.0
21:10 0.0 0.0 132.0 166.0
20:10 0.0 0.0 132.0 168.0
19:10 0.0 0.0 132.0 169.0
18:10 0.0 0.0 132.0 171.0
17:10 0.0 0.0 132.0 173.0
16:10 0.0 0.0 132.0 174.0
15:10 0.0 0.0 132.0 176.0