Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/09/22 12:50
Pangalan ng observatory Kuchita Chapter Yaguchi Garage
Lokasyon 7-18-22, Kuchita-minami
Latitude / Longitude 34.460295 / 132.497064
Sakop Lungsod
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
12:50 0.0 0.0 0.0 18.0
12:40 0.0 0.0 0.0 18.0
12:30 0.0 0.0 0.0 18.0
12:20 0.0 0.0 0.0 18.0
12:10 0.0 0.0 0.0 18.0
12:00 0.0 0.0 0.0 18.0
11:50 0.0 0.0 0.0 18.0
11:40 0.0 0.0 0.0 18.0
11:30 0.0 0.0 0.0 18.0
11:20 0.0 0.0 0.0 18.0
11:10 0.0 0.0 0.0 18.0
11:00 0.0 0.0 0.0 18.0
10:50 0.0 0.0 0.0 18.0
10:40 0.0 0.0 0.0 18.0
10:30 0.0 0.0 0.0 18.0
10:20 0.0 0.0 0.0 18.0
10:10 0.0 0.0 0.0 18.0
10:00 0.0 0.0 0.0 18.0
09:50 0.0 0.0 0.0 18.0
09:40 0.0 0.0 0.0 18.0
09:30 0.0 0.0 0.0 19.0
09:20 0.0 0.0 0.0 19.0
09:10 0.0 0.0 0.0 19.0
09:00 0.0 0.0 0.0 19.0