Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/07/12 06:20
Pangalan ng observatory Kouyou Fire Station Branch Office
Lokasyon 1-3-6, Magame
Latitude / Longitude 34.480811 / 132.521596
Sakop Lungsod
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
06:20 0.0 0.0 106.0 154.0
06:10 0.0 0.0 106.0 154.0
06:00 0.0 0.0 106.0 154.0
05:50 0.0 0.0 106.0 154.0
05:40 0.0 0.0 106.0 155.0
05:30 0.0 0.0 106.0 155.0
05:20 0.0 0.0 106.0 155.0
05:10 0.0 0.0 106.0 155.0
05:00 0.0 0.0 106.0 156.0
04:50 0.0 0.0 106.0 156.0
04:40 0.0 0.0 106.0 156.0
04:30 0.0 0.0 106.0 156.0
04:20 0.0 0.0 106.0 157.0
04:10 0.0 0.0 106.0 157.0
04:00 0.0 0.0 106.0 157.0
03:50 0.0 0.0 106.0 157.0
03:40 0.0 0.0 106.0 158.0
03:30 0.0 0.0 106.0 158.0
03:20 0.0 0.0 106.0 158.0
03:10 0.0 0.0 106.0 158.0
03:00 0.0 0.0 106.0 159.0
02:50 0.0 0.0 106.0 159.0
02:40 0.0 0.0 106.0 159.0
02:30 0.0 0.0 106.0 159.0