Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/07/12 21:20
Pangalan ng observatory Kakogawa Chapter Yusaka Garage
Lokasyon 625-1, Karuga-cho
Latitude / Longitude 34.47267 / 132.584711
Sakop Lungsod
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
21:20 0.0 0.0 0.0 119.0
21:10 0.0 0.0 0.0 119.0
21:00 0.0 0.0 0.0 119.0
20:50 0.0 0.0 0.0 119.0
20:40 0.0 0.0 0.0 119.0
20:30 0.0 0.0 0.0 120.0
20:20 0.0 0.0 0.0 120.0
20:10 0.0 0.0 0.0 120.0
20:00 0.0 0.0 0.0 120.0
19:50 0.0 0.0 0.0 120.0
19:40 0.0 0.0 0.0 121.0
19:30 0.0 0.0 0.0 121.0
19:20 0.0 0.0 0.0 121.0
19:10 0.0 0.0 0.0 121.0
19:00 0.0 0.0 0.0 121.0
18:50 0.0 0.0 0.0 122.0
18:40 0.0 0.0 0.0 122.0
18:30 0.0 0.0 0.0 122.0
18:20 0.0 0.0 0.0 122.0
18:10 0.0 0.0 0.0 122.0
18:00 0.0 0.0 0.0 123.0
17:50 0.0 0.0 0.0 123.0
17:40 0.0 0.0 0.0 123.0
17:30 0.0 0.0 0.0 123.0