Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/11/27 06:40
Pangalan ng observatory Miiri Chapter Toge Garage
Lokasyon 759-3, Toge, Kabe-cho
Latitude / Longitude 34.528628 / 132.538773
Sakop Lungsod
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
06:40 0.0 0.0 0.0 3.0
06:30 0.0 0.0 0.0 3.0
06:20 0.0 0.0 0.0 3.0
06:10 0.0 0.0 0.0 3.0
06:00 0.0 0.0 0.0 3.0
05:50 0.0 0.0 0.0 3.0
05:40 0.0 0.0 0.0 3.0
05:30 0.0 0.0 0.0 3.0
05:20 0.0 0.0 0.0 3.0
05:10 0.0 0.0 0.0 3.0
05:00 0.0 0.0 0.0 3.0
04:50 0.0 0.0 0.0 3.0
04:40 0.0 0.0 0.0 3.0
04:30 0.0 0.0 0.0 3.0
04:20 0.0 0.0 0.0 3.0
04:10 0.0 0.0 0.0 3.0
04:00 0.0 0.0 0.0 3.0
03:50 0.0 0.0 0.0 3.0
03:40 0.0 0.0 0.0 3.0
03:30 0.0 0.0 0.0 3.0
03:20 0.0 0.0 0.0 3.0
03:10 0.0 0.0 0.0 3.0
03:00 0.0 0.0 0.0 3.0
02:50 0.0 0.0 0.0 3.0