Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2021/06/15 19:40
Pangalan ng observatory Miiri Chapter Toge Garage
Lokasyon 759-3, Toge, Kabe-cho
Latitude / Longitude 34.528628 / 132.538773
Sakop Lungsod
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
19:40 0.0 0.0 0.0 11.0
19:30 0.0 0.0 0.0 11.0
19:20 0.0 0.0 0.0 11.0
19:10 0.0 0.0 0.0 11.0
19:00 0.0 0.0 0.0 11.0
18:50 0.0 0.0 0.0 11.0
18:40 0.0 0.0 0.0 11.0
18:30 0.0 0.0 0.0 11.0
18:20 0.0 0.0 0.0 11.0
18:10 0.0 0.0 0.0 11.0
18:00 0.0 0.0 0.0 11.0
17:50 0.0 0.0 0.0 11.0
17:40 0.0 0.0 0.0 11.0
17:30 0.0 0.0 0.0 11.0
17:20 0.0 0.0 0.0 11.0
17:10 0.0 0.0 0.0 11.0
17:00 0.0 0.0 0.0 11.0
16:50 0.0 0.0 0.0 11.0
16:40 0.0 0.0 0.0 11.0
16:30 0.0 0.0 0.0 11.0
16:20 0.0 0.0 0.0 11.0
16:10 0.0 0.0 0.0 11.0
16:00 0.0 0.0 0.0 11.0
15:50 0.0 0.0 0.0 11.0