Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/04/03 01:10
Pangalan ng observatory Miiri Chapter Toge Garage
Lokasyon 759-3, Toge, Kabe-cho
Latitude / Longitude 34.528628 / 132.538773
Sakop Lungsod
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
01:10 0.0 0.0 33.0 34.0
01:00 0.0 0.0 33.0 35.0
00:50 0.0 0.0 33.0 35.0
00:40 0.0 0.0 33.0 35.0
00:30 0.0 0.0 33.0 35.0
00:20 0.0 0.0 33.0 35.0
00:10 0.0 0.0 33.0 35.0
00:00 0.0 0.0 33.0 35.0
23:50 0.0 0.0 33.0 35.0
23:40 0.0 0.0 33.0 35.0
23:30 0.0 0.0 33.0 35.0
23:20 0.0 0.0 33.0 35.0
23:10 0.0 0.0 33.0 35.0
23:00 0.0 0.0 33.0 35.0
22:50 0.0 0.0 33.0 35.0
22:40 0.0 0.0 33.0 35.0
22:30 0.0 0.0 33.0 35.0
22:20 0.0 0.0 33.0 35.0
22:10 0.0 0.0 33.0 35.0
22:00 0.0 0.0 33.0 36.0
21:50 0.0 0.0 33.0 36.0
21:40 0.0 0.0 33.0 36.0
21:30 0.0 0.0 33.0 36.0
21:20 0.0 0.0 33.0 36.0