Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (60 minutes observation)

Ipakita ang 10 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/09/19 14:10
Pangalan ng observatory Miiri Chapter Toge Garage
Lokasyon 759-3, Toge, Kabe-cho
Latitude / Longitude 34.528628 / 132.538773
Sakop Lungsod
60-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
60-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
14:10 0.0 0.0 0.0 62.0
13:10 0.0 0.0 0.0 62.0
12:10 0.0 0.0 0.0 63.0
11:10 0.0 0.0 0.0 64.0
10:10 0.0 0.0 72.0 64.0
09:10 0.0 0.0 72.0 65.0
08:10 0.0 0.0 72.0 66.0
07:10 0.0 0.0 72.0 66.0
06:10 0.0 0.0 72.0 67.0
05:10 0.0 0.0 72.0 67.0
04:10 0.0 0.0 72.0 68.0
03:10 0.0 0.0 72.0 69.0
02:10 0.0 0.0 72.0 69.0
01:10 0.0 0.0 72.0 70.0
00:10 0.0 0.0 72.0 71.0
23:10 0.0 0.0 72.0 71.0
22:10 0.0 0.0 72.0 72.0
21:10 0.0 0.0 72.0 73.0
20:10 0.0 0.0 72.0 74.0
19:10 0.0 0.0 72.0 74.0
18:10 0.0 0.0 72.0 75.0
17:10 0.0 0.0 72.0 76.0
16:10 0.0 0.0 72.0 76.0
15:10 0.0 0.0 72.0 77.0