Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (60 minutes observation)

Ipakita ang 10 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/11/29 16:20
Pangalan ng observatory Miiri Chapter Toge Garage
Lokasyon 759-3, Toge, Kabe-cho
Latitude / Longitude 34.528628 / 132.538773
Sakop Lungsod
60-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
60-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
16:20 0.0 0.0 0.0 3.0
15:20 0.0 0.0 0.0 3.0
14:20 0.0 0.0 0.0 3.0
13:20 0.0 0.0 0.0 3.0
12:20 0.0 0.0 0.0 3.0
11:20 0.0 0.0 0.0 3.0
10:20 0.0 0.0 0.0 3.0
09:20 0.0 0.0 0.0 3.0
08:20 0.0 0.0 2.0 3.0
07:20 0.0 0.0 2.0 3.0
06:20 0.0 0.0 2.0 3.0
05:20 0.0 0.0 2.0 3.0
04:20 0.0 0.0 2.0 3.0
03:20 0.0 0.0 2.0 3.0
02:20 0.0 0.0 2.0 3.0
01:20 0.0 0.0 2.0 3.0
00:20 0.0 0.0 2.0 3.0
23:20 0.0 0.0 2.0 4.0
22:20 0.0 0.0 2.0 4.0
21:20 0.0 0.0 2.0 4.0
20:20 0.0 0.0 2.0 4.0
19:20 0.0 0.0 2.0 4.0
18:20 0.0 0.0 2.0 4.0
17:20 0.0 0.0 2.0 4.0