Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/04/02 23:50
Pangalan ng observatory Mita Chapter Hata Garage
Lokasyon 7184-4, Hata, Mita, Shiraki-cho
Latitude / Longitude 34.513544 / 132.6102
Sakop Lungsod
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
23:50 0.0 0.0 26.0 29.0
23:40 0.0 0.0 26.0 29.0
23:30 0.0 0.0 26.0 29.0
23:20 0.0 0.0 26.0 29.0
23:10 0.0 0.0 26.0 30.0
23:00 0.0 0.0 26.0 30.0
22:50 0.0 0.0 26.0 30.0
22:40 0.0 0.0 26.0 30.0
22:30 0.0 0.0 26.0 30.0
22:20 0.0 0.0 26.0 30.0
22:10 0.0 0.0 26.0 30.0
22:00 0.0 0.0 26.0 30.0
21:50 0.0 0.0 26.0 30.0
21:40 0.0 0.0 26.0 30.0
21:30 0.0 0.0 26.0 30.0
21:20 0.0 0.0 26.0 30.0
21:10 0.0 0.0 26.0 30.0
21:00 0.0 0.0 26.0 30.0
20:50 0.0 0.0 26.0 30.0
20:40 0.0 0.0 26.0 30.0
20:30 0.0 0.0 26.0 30.0
20:20 0.0 0.0 26.0 30.0
20:10 0.0 0.0 26.0 30.0
20:00 0.0 0.0 26.0 30.0