Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/07/08 12:30
Pangalan ng observatory Mita Chapter Hata Garage
Lokasyon 7184-4, Hata, Mita, Shiraki-cho
Latitude / Longitude 34.513544 / 132.6102
Sakop Lungsod
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
12:30 0.0 0.0 227.0 165.0
12:20 0.0 0.0 227.0 165.0
12:10 0.0 0.0 227.0 165.0
12:00 0.0 0.0 227.0 165.0
11:50 0.0 0.0 227.0 166.0
11:40 0.0 0.0 227.0 166.0
11:30 0.0 0.0 227.0 166.0
11:20 0.0 0.0 227.0 166.0
11:10 0.0 0.0 227.0 167.0
11:00 0.0 0.0 227.0 167.0
10:50 0.0 0.0 227.0 167.0
10:40 0.0 0.0 227.0 168.0
10:30 0.0 0.0 227.0 168.0
10:20 0.0 0.0 227.0 168.0
10:10 0.0 0.0 227.0 168.0
10:00 0.0 0.0 227.0 169.0
09:50 0.0 0.0 227.0 169.0
09:40 0.0 0.0 227.0 169.0
09:30 0.0 0.0 227.0 169.0
09:20 0.0 0.0 227.0 170.0
09:10 0.0 0.0 227.0 170.0
09:00 0.0 0.0 227.0 170.0
08:50 0.0 0.0 227.0 171.0
08:40 0.0 0.0 227.0 171.0