Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (60 minutes observation)

Ipakita ang 10 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/03/31 16:10
Pangalan ng observatory Mita Chapter Hata Garage
Lokasyon 7184-4, Hata, Mita, Shiraki-cho
Latitude / Longitude 34.513544 / 132.6102
Sakop Lungsod
60-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
60-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
16:10 0.0 0.0 0.0 19.0
15:10 0.0 0.0 0.0 19.0
14:10 0.0 0.0 0.0 20.0
13:10 0.0 0.0 0.0 20.0
12:10 0.0 0.0 0.0 20.0
11:10 0.0 0.0 0.0 20.0
10:10 0.0 0.0 0.0 20.0
09:10 0.0 0.0 0.0 21.0
08:10 0.0 0.0 0.0 21.0
07:10 0.0 0.0 0.0 21.0
06:10 0.0 0.0 0.0 21.0
05:10 0.0 0.0 0.0 21.0
04:10 0.0 0.0 0.0 22.0
03:10 0.0 0.0 0.0 22.0
02:10 0.0 0.0 0.0 22.0
01:10 0.0 0.0 0.0 22.0
00:10 0.0 0.0 0.0 23.0
23:10 0.0 0.0 0.0 23.0
22:10 0.0 0.0 0.0 23.0
21:10 0.0 0.0 0.0 23.0
20:10 0.0 0.0 0.0 23.0
19:10 0.0 0.0 0.0 24.0
18:10 0.0 0.0 0.0 24.0
17:10 0.0 0.0 0.0 24.0