Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/11/24 07:30
Pangalan ng observatory Shiya Chapter Kajina Garage
Lokasyon 5512-1, Eido, Shiji, Shiraki-cho
Latitude / Longitude 34.581971 / 132.63276
Sakop Lungsod
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
07:30 0.0 0.0 0.0 7.0
07:20 0.0 0.0 0.0 7.0
07:10 0.0 0.0 0.0 7.0
07:00 0.0 0.0 0.0 7.0
06:50 0.0 0.0 0.0 7.0
06:40 0.0 0.0 0.0 7.0
06:30 0.0 0.0 0.0 7.0
06:20 0.0 0.0 0.0 7.0
06:10 0.0 0.0 0.0 7.0
06:00 0.0 0.0 0.0 7.0
05:50 0.0 0.0 0.0 7.0
05:40 0.0 0.0 0.0 7.0
05:30 0.0 0.0 0.0 7.0
05:20 0.0 0.0 0.0 7.0
05:10 0.0 0.0 0.0 7.0
05:00 0.0 0.0 0.0 7.0
04:50 0.0 0.0 0.0 7.0
04:40 0.0 0.0 0.0 7.0
04:30 0.0 0.0 0.0 7.0
04:20 0.0 0.0 0.0 7.0
04:10 0.0 0.0 0.0 7.0
04:00 0.0 0.0 0.0 7.0
03:50 0.0 0.0 0.0 7.0
03:40 0.0 0.0 0.0 7.0