Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/09/30 06:10
Pangalan ng observatory Shiya Chapter Kajina Garage
Lokasyon 5512-1, Eido, Shiji, Shiraki-cho
Latitude / Longitude 34.581971 / 132.63276
Sakop Lungsod
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
06:10 0.0 0.0 19.0 30.0
06:00 0.0 0.0 19.0 30.0
05:50 0.0 0.0 19.0 30.0
05:40 0.0 1.0 19.0 30.0
05:30 0.0 3.0 19.0 31.0
05:20 0.0 4.0 19.0 31.0
05:10 0.0 5.0 19.0 31.0
05:00 0.0 5.0 19.0 31.0
04:50 1.0 6.0 19.0 31.0
04:40 2.0 8.0 18.0 30.0
04:30 1.0 9.0 16.0 28.0
04:20 1.0 10.0 15.0 27.0
04:10 0.0 11.0 14.0 26.0
04:00 1.0 12.0 14.0 26.0
03:50 3.0 12.0 13.0 25.0
03:40 3.0 9.0 10.0 22.0
03:30 2.0 6.0 7.0 19.0
03:20 2.0 5.0 5.0 17.0
03:10 1.0 3.0 3.0 15.0
03:00 1.0 2.0 2.0 14.0
02:50 0.0 1.0 1.0 13.0
02:40 0.0 1.0 1.0 13.0
02:30 1.0 1.0 1.0 13.0
02:20 0.0 0.0 0.0 12.0