Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (60 minutes observation)

Ipakita ang 10 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/09/29 06:40
Pangalan ng observatory Shiya Chapter Kajina Garage
Lokasyon 5512-1, Eido, Shiji, Shiraki-cho
Latitude / Longitude 34.581971 / 132.63276
Sakop Lungsod
60-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
60-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
06:40 0.0 0.0 0.0 15.0
05:40 0.0 0.0 0.0 15.0
04:40 0.0 0.0 0.0 15.0
03:40 0.0 0.0 0.0 15.0
02:40 0.0 0.0 0.0 15.0
01:40 0.0 0.0 0.0 15.0
00:40 0.0 0.0 0.0 15.0
23:40 0.0 0.0 0.0 16.0
22:40 0.0 0.0 0.0 16.0
21:40 0.0 0.0 0.0 16.0
20:40 0.0 0.0 0.0 16.0
19:40 0.0 0.0 0.0 16.0
18:40 0.0 0.0 0.0 16.0
17:40 0.0 0.0 0.0 17.0
16:40 0.0 0.0 0.0 17.0
15:40 0.0 0.0 0.0 17.0
14:40 0.0 0.0 0.0 17.0
13:40 0.0 0.0 0.0 17.0
12:40 0.0 0.0 0.0 17.0
11:40 0.0 0.0 0.0 18.0
10:40 0.0 0.0 0.0 18.0
09:40 0.0 0.0 0.0 18.0
08:40 0.0 0.0 0.0 18.0
07:40 0.0 0.0 0.0 18.0