Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (60 minutes observation)

Ipakita ang 10 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/09/22 00:30
Pangalan ng observatory Shiya Chapter Kajina Garage
Lokasyon 5512-1, Eido, Shiji, Shiraki-cho
Latitude / Longitude 34.581971 / 132.63276
Sakop Lungsod
60-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
60-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
00:30 0.0 0.0 0.0 29.0
23:30 0.0 0.0 0.0 29.0
22:30 0.0 0.0 0.0 29.0
21:30 0.0 0.0 0.0 29.0
20:30 0.0 0.0 0.0 30.0
19:30 0.0 0.0 0.0 30.0
18:30 0.0 0.0 0.0 30.0
17:30 0.0 0.0 0.0 31.0
16:30 0.0 0.0 0.0 31.0
15:30 0.0 0.0 0.0 31.0
14:30 0.0 0.0 0.0 32.0
13:30 0.0 0.0 0.0 32.0
12:30 0.0 0.0 0.0 32.0
11:30 0.0 0.0 0.0 32.0
10:30 0.0 0.0 0.0 33.0
09:30 0.0 0.0 0.0 33.0
08:30 0.0 0.0 0.0 33.0
07:30 0.0 0.0 0.0 34.0
06:30 0.0 0.0 0.0 34.0
05:30 0.0 0.0 0.0 34.0
04:30 0.0 0.0 0.0 35.0
03:30 0.0 0.0 0.0 35.0
02:30 0.0 0.0 0.0 35.0
01:30 0.0 0.0 0.0 36.0